Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

TOTS SOM TOMEU MART═

antonirodriguez | 15 Setembre, 2009 17:21

Demà matí, dimecres 16 de setembre de 2009, Tomeu Martí, coordinador de l'Obra Cultural haurà de passar pels jutjats d’Inca per mor que, com tots vosaltres ja deveu saber, durant el passat Acampallengua que es va celebrar a Sa Pobla, va ser detingut per agents de la Guàrdia Civil durant dues hores com a responsable de l'organització de la festa.

Tot i que s’havia pactat, amb Delegació de Govern, la no intervenció de la Guàrdia Civil llevat que des dels mateixos serveis de seguretat es requerís la seva presència, aquesta va comparèixer amb l’excusa d’una baralla.

El que va passar entre ells i en Tomeu Martí no ho sé, per què no hi era, però m’ho puc imaginar. Hi ha multitud de testimonis que en poden donar fe. El fet que altres membres del mateix cos a l’aeroport de Ciutat peguessin un jove pel fet de parlar en català diu molt poc en favor d’aquest cos. S'ha obert cap investigació en contra dels agents que pegaren aquell jove? Passaran també ells pels jutjats com en Tomeu? Com a catalanoparlant tenc/tenim  tot el dret a parlar en català on vulgui, on vulguem, la mateix llei ens ampara.

Pens que el Delegat de Govern s'ho ha de fer mirar, i comença a ser ben hora que les Illes tinguin un cos de seguretat propi estil Mossos o Ertzaina i com a mínim, mentre això arriba, els cossos de seguretat, com qualsevol altre funcionari que exerceixi a les Illes, haurien de tenir l'obligació d'aprendre la nostra llengua, el català.

A no ser que es cerquin excuses per continuar atemorint els ciutadans per qüestions lingüïstiques.

Demà jo seré amb en Tomeu, tots serem amb en Tomeu, tots som Tomeu!

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

EL BLOC PER INCA INICIA UNA CAMPANYA ENTRE ELS AFECTATS PER A RECLAMAR PART DE LA TARIFA DE LĺORA COBRADA FINS ARA

antonirodriguez | 12 Setembre, 2009 10:06

Des del Bloc per Inca iniciarem aquesta setmana una campanya d’informació entre els ciutadans de la nostra ciutat pel que fa al retorn d’una part del pagament realitzada pels resident de la zona ORA que es va suprimir el passat plenari de 4 de setembre de 2009.

 

Des del Bloc posarem a la disposició dels veïnats afectats una al·legació que es podrà entregar a l’ajuntament per tal que s’efectuï el reintegrament parcial del rebut de l‘ORA als residents, ja que al nostre entendre aquesta tarifa s’ha vingut cobrant d’una manera irregular des del passat 01 de juny, data en que finalitzà el conveni entre l’empresa concessionària i l’ajuntament.

 

Actualment hi ha 271 afectats per aquest cobrament als quals, al nostre entendre i després de la supressió de l’ORA, se’ls ha de tornar parcialment l’import pagat. L’import que s’ha de tornar no pot ser però la part proporcional de l’any des de l’aprovació per part del plenari de la supressió de l’ORA, ja que resulta que el conveni entre l’Ajuntament i l’empresa cobradora que tenia la concessió del servei havia finalitzat dia 01 de juny de 2009, per la qual  cosa al nostre entendre el retorn hauria de ser directament proporcional a aquesta data.

 

Des del Bloc acusam el regidor responsable d’Hisenda d’una falta absoluta de control de la seva area i d’una improvisació total en la seva gestió i recordam que l’empresa concessionària ja va esser multada per incompliment del conveni en no haver complert una de les clàusules que resultà clau per què el servei d’explotació se’ls concedís a ells tot i no ser la millor oferta econòmica, i que era el que les màquines havien de tornar canvi.

 

Si es tracta de llevar l’ORA, com afirmava el regidor d’hisenda als mitjans de comunicació, per mor de les obres, fa temps que s’hauria d’haver llevada, el que es cert és que aparcar al centre de la nostra ciutat s’havia convertit en una tasca gairebé impossible. Cal tenir en compte les nombroses baixes que hi ha hagut entre els usuaris de la targeta de resident aquests últims temps ja que fa temps que aparcar en el centre s’havia convertit en una tasca gairebé impossible.

 

Des del grup nacionalista elevarem una petició a la propera reunió de la comissió d’hisenda per què es torni obrir al públic i de forma gratuïta l’aparcament de GESA situat al carrer d’Artà, així com també reclamarem el retorn dels doblers pagats de manera irregular i tractarem d’aclarir algunes denúncies que diversos afectats ens han fet arribar sobre el fet que l’empresa, entre els mesos de juny i juliol, un cop ja havia finalitzada la concessió, havia posat al cobrament un pagament fraccionat de l’ORA pel segon semestre de l’any 2009, cosa que s’hauria realitzat, al nostre entendre, d’una forma il·legal, ja que quedava fora del conveni d’explotació del servei per haver aquest finalitzat amb data de dia 01de juny.

 

Pel que fa a la recerca d’una nou sistema de regulació per a la nostra ciutat que el batlle vol posar damunt la taula per a discutir en una propera comissió d’hisenda, en el nostre  programa electoral de 2007 posàvem i mantenim que el nostre partit es mostra totalment favorable a la supressió de l’actual sistema de cobrament i ens mostràvem favorables a la gratuïtat a la zona ORA, establint això sí, un sistema de control sobre els aparcament del centre. I aquesta serà la nostra proposta a la comissió d’hisenda.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent