Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

PLENARI D'INCA 4 MOCIONS I UN PREC URGENT A URBANISME

antonirodriguez | 30 Octubre, 2009 16:41

Avui des del nostre grup municipal hem presentat 4 iniciatives al Ple d'Inca. 3 mocions han estat aprovades per unanimitat: Un pas per a vianants fins a l'hospital d'Inca, Millora del tram urbà de la carretera Inca-Selva i pel manteniment de les frequències de tren els dies del dimecres i del Dijous Bo. Una quarta, que tractava sobre la congelació de les taxes de fems, ha estat votada en contra per l'euip de govern.

Això a part, també hem fet altres aportacions d'entre les quals vui destacar una petició concreta que hem adreçat a l'area d'urbanisme.

Aquests dies Mallorca s'ha vista sacsejada per una catàstrofe: la mort de 7 persones per l'esfondrament d'una casa. Tot i que l'obligació del manteniment en bon estat es per part dels propietaris l'ajuntament té el deure d'actuar en aquells casos que clarament no guarden les condicions mínimes.

Des del Bloc(PSM-Alternativa) no volem que a Inca pugui passar el mateix que va succeir a Ciutat. Per això mateix demanem la intervenció i una especial cura, per part dels serveis tècnics de l'àrea d'urbanisme en tots els casos que puguin significar un perill per als nostres ciutadans.

A Inca ens hem adonat d'una sèrie de casos com són les 2 cases situades vora l'Acadèmia, al carrer Monges, i que es troben en molt mal estat de conservació. Sols resten les façanes i es troben en un estat deplorable; També som conscients de la situació en que es troba la casa situada al carreró que va cap a Can Lau, prop de Caritas, part de la balconada de la qual ja va caure en certa ocasió i la resta presenta un perill per als vinanats. Però segur que tots coneixem altres casos que són necessaris per a la seva revisió i vos animam a fer-ho públic. 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

EL BLOC PER INCA ALERTA AMB EL PAGAMENT DELS REBUTS D’AIGUA I FEMS

antonirodriguez | 24 Octubre, 2009 13:18

Segons hem pogut saber des del grup municipal del Bloc per Inca, per diverses queixes que ens han fet arribar, alguns contribuents d’Inca estan rebent els rebuts de cobrament d’aigua i fems escandalosament inflats.

Restaurants amb rebuts anuals de 4500 euros (el que suposaria una xifra de 12 euros diaris) o despatxos d’advocats que han hagut de pagar 1200 € per un servei que gairebé no utilitzen. són xifres d’autèntica locura que duen a pensar que Contribucions d’Inca s’ha errada en calcular els costos de la mateixa.

Des del Bloc ja avisarem en el seu moment, quan l’ajuntament va donar el poder de recaptació dels rebuts d’aigua i fems a Contribucions en lloc de continuar gestionant-lo des dels mateixos serveis administratius municipals, que en arribar el rebut hi podia haver sorpreses i recomanarem presentar una al·legació sol·licitant el pagament fraccionat, com s’havia fet fins llavors, de la taxa però mai ens imaginarem que pogué arribar a  passar això.

Aquest fet però ens va pensar que d’igual manera que s’ha n equivocat en cursar aquests rebuts anyals molt bé es poden haver equivocat des de que tenen el servei i els rebuts dels contribuents que hem anat rebent religiosament cada període també poden estar equivocats, per la qual cosa durant el plenari que tindrà lloc el proper divendres 30 d’octubre de 2009 demanarem una revisió de tots els rebuts emesos enguany per l’oficina de recaptació i tributs d’Inca.

De la mateixa manera també demanarem per la creació d’un sistema que repercuteixi directament damunt el contribuent que recicli i que aquest es vegi compensat el seu esforç de contaminar menys el mediamabient.

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

El PSM d’Inca torna a reclamar un accés per a l’hospital

antonirodriguez | 19 Octubre, 2009 16:52

El passat dissabte des del PSM d’Inca varem organitzar una segona marxa a l’hospital per a reivindicar un pas per a vianants sense perill des d’Inca fins a l’hospital comarcal.

Com a portaveu del grup municipal del Bloc per Inca (PSM-Alternativa) allà mateix vaig explicar als assistents que “és la tercera vegada que venim a demanar un accés amb garanties per als qui van a peu” al temps que vaig criticar que “el batlle no hagi complert la promesa d’habilitar el pas”.Ja va ser durant el mes d’abril de l’any 2008 quan el nostre grup municipal va dur una moció fins al plenari per tal que l’ajuntament habilités un pas en condicions. En aquella ocasió es va aprovar la moció i el batlle es va comprometre a incloure una partida econòmica dins els pressuposts de 2009 per tal de poder dur endavant aquesta obra tan necessària.No obstant això Pere Rotger va incomplir la paraula donada i els diners promesos no es posaren amb l’excusa que ja ho traurien de certes partides sense precisar quines.Així el passat mes de gener, des del PSM tornarem a demanar-ho però aquesta vegada el vot del PP va ser negatiu.Des del grup nacionalista la denuncia és clara, no sembla que hi hagi voluntat per part del PP d’Inca de resoldre un problema que el seu mateix partit originà quan governava la comunitat i és que l’hospital d’Inca està mal orientat en relació a l’entrada de l’autopista i això s’hauria pogut solucionar si s’haguera atès les al·legacions que nosaltres presentarem en el seu moment i que anaven dirigides al canvi d’orientació de l’entrada del centre hospitalari. Tot això s’hauria pogut arreglar si la porta del centre estès en la mateixa direcció a la sortida de l’autopista i s'haurien pogut evitar expropiacions innecessaries i doloroses.

Una mala coordinació entre els que feren l’autopista i els que tiraren el projecte hospitalari.

Ara però es tracta de donar solucions i la solució passa per crear una zona ACIRE a més de fer una bona voravia i il·luminar el tram a més de posar una cosa tan senzilla com un semàfor de polsador que permeti als vianants aturar el trànsit de la carretera a l’hora de voler entrar al recimpte.Per fer una cosa tan senzilla, l’ajuntament s’està estorbat anys.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

L'AJUNTAMENT D'INCA DEIXA DE BANDA LA BARRAIDA DE SON AMONDA

antonirodriguez | 10 Octubre, 2009 12:33

Tot i que ja fa un any que el Bloc per Inca presentà una moció a l'ajuntament d'Inca per tal que l'euip de govern del PP arreglas l'entrada d'Inca per la carretera de Selva i que aquesta va ser aprovada per unanimitat Pere Rotger continua sense fer res per eliminar els perills que comporta una via amb massa circulació per no prendre cap mesura.

Recordar que llavors els veinats de la zona varen recollir mes d'un miler de signatures per què fessin alguna cosa i a hores d'ara l'euip de govern s'ha manifestat incompetent. Per tot això des del nostre grup municipal tornarem presentar la moció per que s'arregli d'una vegada per totes. 

A continuació vos presentam el text de la Moció.

 (Segueix)

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

L’AJUNTAMENT D’INCA, UN CAOS ECONÒMIC

antonirodriguez | 08 Octubre, 2009 15:41

Des Del Bloc per Inca veiem amb molta preocupació la situació econòmica que actualment està travessant l’ajuntament d’Inca, fruit al nostre entendre, d’una gestió nefasta dels diferents regidors d’hisenda que ha tingut l’ajuntament d’Inca en les darreres legislatures encapçalades pel PP i que ha conduit a l’ajuntament a un endeutament sobre mesurat i a un descontrol per part dels diferents regidors en les respectives àrees de govern.

Com a exemples en volem posar dos. Per una part, la comunicació de part de la Sindicatura de Comptes que en un escrit del passat 28 de setembre comunica l’existència de l’informe provisional agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l’exercici 2006 i dona un termini a l’ajuntament d’Inca d’un mes per a presentar possibles al·legacions. En aquest informe cal destacar la reclamació per part de la Sindicatura de la manca d’informació que en tot moment ha presidit els comptes de l’exercici 2006. No s’ha presentat una important part de la documentació que se’ls requeria. Volem recordar que ja dins el mes d’octubre de l’any passat la Sindicatura es va dirigir a l’ajuntament i els donà un toc d’atenció mitjançant un requeriment on els recordava que estaven incomplint l’obligació legal que tenien de presentar la documentació adequada per al tancament de l’exercici. Però enguany encara reblanen el clau ja que per segon any consecutiu la Sindicatura els requereix, de manera reiterada, en referència també al Compte general corresponent a l’exercici 2007. Una rendició de comptes que s’ha de fer, obligatòriament, telemàticament d’acord amb la Resolució del Tribunal de comptes de 20/0709 i amb l’acord del Consell de la Sindicatura.

Per altra part i també fent referència al tema econòmic, des el Bloc Per Inca denunciem la falta de previsió de l’equip de govern de cara a la celebració de les Fires i el Dijous Bo. Com cada any es ve repetint, la partida econòmica destinada a fires i Dijous Bo no es suficient, actualment queden menys de 12 mil € per a la celebració de les mateixes a més a més de totes les festes que queden fins a final d’any quan ja te compromesos un mínim de 13.400 € amb l’associació de comerciants per a les activitats que aquesta organitza. Com es pagarà la resta? Evidentment seguint els mateixos mètodes obscurantistes que ho ha estat fent reiteradament amb aquestes festes: a través dels extrajudicials, una figura que defuig qualsevol control pressupostària i qualsevol control tècnic.

Categoria: General. Comentaris: (2). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent