Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

Tarifes per als caixers automÓtics utilitzables pel p˙blic des de la via p˙blica

antonirodriguez | 23 Maig, 2010 18:59

El grup municipal del BLOC a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració del PLE la següent  

MOCIÓ

La instal·lació d'un caixer automàtic en la via pública, si bé no es pot qualificar com d'utilització privativa, sí comporta una utilització d'aquesta que no s'assimila a un ús general de la via. L'ocupació de la via pública on s'instal·len els caixers té una intensitat superior al que seria l'ús general, que és precisament el que caracteritza l'ús especial que es grava amb el cobrament de les taxes per aquest concepte per part d'un Ajuntament.

Aquesta instal·lació, per part d'una entitat bancària, en línia de façana i orientats cap a la via publica, amb l'evident finalitat de possibilitar la seva utilització per tot usuari que posseeixi el document magnètic i accedir així a una sèrie de serveis, té com a conseqüència immediata la realització d'operacions bancàries des de la via publica i a través dels caixers, amb la consegüent ocupació temporal i parcial de la via publica pels receptors de serveis bancaris, el desenvolupament dels quals és traslladat així des de l'interior de l'oficina bancària a la via pública.

D'aquesta manera, el client pot realitzar un ampli ventall d'operacions fora de l'horari comercial sense necessitat d'utilitzar les dependències de l'entitat de crèdit, que indubtablement obté un profit econòmic d'aquesta operativa que es realitza en espai de domini públic local.A través d'una sentència de 11 de febrer de 2009, el Tribunal Suprem aprecia que "l'existència d'aquests caixers automàtics comporta un aprofitament, no privatiu però si especial de la via pública" que fa que la taxa sigui legítima.

El Suprem entén que l'establiment de la taxa està conforme amb el que indica la Llei d'Hisendes Locals, en el seu article 20: "Les Entitats locals, en els termes previstos en aquesta Llei, podran establir taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, així com per la prestació de serveis públics o la realització d'activitats administratives de competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular als subjectes passius".  

L'actual situació econòmica obliga a les administracions públiques a posar molt d'esment en el control de la despesa pública, però també resulta imprescindible introduir mesures fiscal més justes i solidàries.

Per tot això, el Ple adopta els següent

ACORD

L'Ajuntament d'Inca incoarà la modificació de l'Ordenança general reguladora de les taxes municipals per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o dels terrenys d'ús públic municipal per tal d'incloure tarifes per als caixers automàtics utilitzables pel públic des de la via pública.

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

LĺAJUNTAMENT DĺINCA I LA TRAMA GURTEL, M╔S GREU DEL QUE SEMBLAVA

antonirodriguez | 18 Maig, 2010 13:15

Des del BLOC PER INCA volem manifestar la nostra preocupació en veure com el nostre ajuntament es troba ara involucrat en un tema de corrupció política com és el cas Gurtel, al temps que la fiscalia investiga un punt concret de la possible trama dut a terme per l’equip de govern del PP d'Inca i que és la contractació de l’empresa OWER MCW per a l’elaboració d’una enquesta que va ser lliurada el setembre de 2008.

Des del nostre grup municipal ja ens adonarem del cas en assabentar-nos de la realització d’una enquesta telefònica  i dins el mes de juny de 2008 ja demanarem a l’equip de govern que ens contestés una sèrie de qüestions sobre la mateixa.

Ara, passats gairebé 2 anys, torna a destapar-se la caixa dels trons i com més aprofundim en el tema més preocupats quedem de com es varen fer les coses en el seu moment.

I quedam preocupats, malgrat les explicacions donades pels  representats municipals, per què crida molt l’atenció que precisament és donés la contractació d’aquesta enquesta a una empresa lligada profundament al PP, OWER MCW va contractar més de 1’2 milions d’euros amb el Govern d’en Matas i a més a més va ser l’empresa que li realitzà la campanya electoral,  i que, en el seu moment, no va presentar ni pressupost per a l’elaboració de l’enquesta.

També ens preocupa que les altres dues empreses que sí en presentaren no els passessin pel registre d’entrada i que la quantitat contractada fos de 17400 euros quan tothom sap que si, amb la llei de contractes actual, ho haguessin fet per 18 mil s’havia de treure a concurs públic i d’aquesta manera s’ho estalviaven i així es podia donar la contractació directament.

Però els fets són encara més greus: han volgut fer passar un contracte negociat sense publicitat per un contracte menor, ja que quan s’inicià el procès era vigent la llei de contractacions anterior a 1 de maig de 2008 que indicava que qualsevol treball contractat per l’ajuntament superior a 12 mil €, IVA  inclòs, s’havia d’obrir un plec de clàusules administratives i no es va fer. Com tampoc es varen fer passar els pressuposts per registre d’entrada, cosa que tenien l’obligació de fer.

Aquest, per desgràcia, és un fet reiteratiu i reincident d’aquest PP, com ja venim denunciant cada any durant el debat de les factures extrajudicials. 

Des del Bloc per Inca esperarem que la fiscalia de balears actuï i desprès ja valorarem si existeixen responsabilitats polítiques més enllà de la via judicial.

Categoria: General. Comentaris: (2). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

PREMIS DE MAIG, LA TASCA DE LĺOCB A INCA I EL NOM DE LA NOSTRA LLENGUA: CAT└L└.

antonirodriguez | 16 Maig, 2010 11:08

Ahir vaig poder acudir al lliurament dels PREMIS DE MAIG que des de fa 13 anys atorga la delegació de l’OCB a Inca.

Una festa de la cultura, celebrada al Centre Bit d’Inca, de la que voldria destacar els premiats, els vertaders protagonistes de la vetllada: La Revetlla d’Inca, Alcúdia ràdio, Felip Munar, el Col·lectiu Teranyines de Sant Joan, les Àguiles de Pollença i la menció especial per al bon amic Llorenç Massutí.

Dels mèrits de tots ja se’n va fer menció especial així com també voldria parlar de la presentació duta a terme pels joves periodistes inquers Aina Morales i Antoni Jaume Morell, la música va anar a càrrec del grup senceller que tocà peces en la “nostra llengua” i ens recordà a Llac, Raimon i molts altres cantautors catalans.

Després vingueren els discursos del president de l’OCB-país com de la presidenta Antònia Fornés de la  delegació d’Inca i una menció molt especial per l’Amic Antoni Colomer, ex-president de l’OCB d’Inca i que actualment s’està recuperant d’una greu malaltia.

I per acabar, les paraules de la regidora de cultura de la nostra ciutat, una regidora que duia un discurs escrit on es relataven les meravelles del que es feia a nivell municipal pel que fa a la cultura però que en tot moment utilitzà l’eufemisme “la nostra llengua” per anomenar el català.

Com heu vist també jo ho he posat abans entre cometes. I és que aquest equip de govern comandat per Pere Rotger, que fa poc es negà a votar una moció municipal a favor de la unitat de la llengua catalana, que ha obert la possibilitat de presentar els treballs de les jornades d'estudis locals en qualsevol idioma i que sempre que te oportunitat de parlar de l’idioma que parlem a Mallorca mai diu català, sempre en els discursos oficials parla de “la nostra llengua”, com si estassin empegueïts de anomenar-la pel seu nom.

El poeta i activista cultural Josep Maria Llompart, en un discurs al principi de la democràcia, mentre la massa li anava cridant mallorquí, mallorquí... per marcar diferencies idiomàtiques, ell anava clamant al cel: català, català, català...

Passats els anys els cadells conservadors d'Inca encara no han après que la nostra llengua té un nom i aquest nom es diu català. 

Categoria: General. Comentaris: (3). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

LĺAJUNTAMENT DĺINCA PERMET, SENSE CAP CONTROL, BARRERES DĺOBRES PARTICULARS DAMUNT LA VORAVIA

antonirodriguez | 11 Maig, 2010 17:26

Mentre l’ajuntament d’Inca es gasta part del seu pressupost en eliminar les barreres arquitectòniques i en conseqüència els doblers públics, en una despesa per altra part molt necessària, resulta que al mateix temps permet que certes obres ocupin la via pública de manera interminable i sense cap control ni un, com es pot veure a les imatges, sense preocupar-li el perill que això pot suposar per als vianants i les molèsties que crea a la gent que ha de moure’s per damunt aquesta voravia de la carretera de Selva cantonada amb el carrer Miquel Àngel.

Aquesta obra fa un any exacte que s’hauria d’haver finalitzat i en canvi es troba d’aquesta manera.

En aquest cas concret és necessari que es tapiï l’obra, s’elimini les barreres i es llevi aquesta caseta instal·lada enmig del pas públic.

A la propera comissió d’urbanisme des del BLOC PER INCA demanarem a l’equip de govern que prengui les mesures necessàries per què això no es repeteixi con en canvi ha succeït fins fa poc a l’avinguda d’Alcúdia on des de feia molt temps també unes altres obres impedien la bona circulació dels veinats.

Mentre es gastem els doblers públics en l’eliminació de les barreres arquitectòniques després permetem a certes empreses constructores que posin les traves que els passi per davant.

Per afegir-hi al banyat, resulta que els veïnats del carrer han de patir uns clots on, de grossos que són, hi poden sembrar cols.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

CANDIDAT DEL PSM A INCA

antonirodriguez | 08 Maig, 2010 08:45

 

Ahir vespre l'agrupació del PSM  d'Inca, amb un procés d'eleccions internes, em va elegir candidat a les properes eleccions municipals del maig de 2011. No cal que us digui que m'omple de goig aquest fet i per tal de que en quedi constància us adjunt el discurs que vaig fer abans de ser elegit. Gracies a tots i ara toca continuar treballant, amb més esforç si cal, per al futur proper.

 

Benvolguts amics i amigues del PSM d’Inca

Com tots sabeu des del moment en que l’assemblea de la nostra agrupació a Inca va creure oportú obrir un procés de primàries per tal de designar la persona que haurà d’encapçalar la candidatura municipal del PSM al maig de 2011 ja vaig manifestar la intenció de presentar la meva candidatura i així vos ho vaig fer saber a tots: que avui i a aquesta hora jo seria a la graella de sortida per a demanar-vos el vot.

El vot per un candidat de qui no cal vos facin grans presentacions, tots em coneixeu: 24 anys de militància activa, membre de diversos secretariats locals i de l’actual executiva del PSM, 9 anys com a regidor del grup municipal i 3 amb un càrrec dins l’actual govern de les Illes Balears  pens que són prou com perquè sapigueu qui i com som i de la meva estima pel partit i per la nostra ciutat.

Esper ser un bon candidat i mantenir el llistó dels qui m’han precedit: Jaume Crespí, Pere Raió, Bernat Amengual, Antoni Alorda i na Xisca Vives, i si som elegit, no defraudar-vos en l’elecció, ni a voltros ni a aquells fundadors d’Esquerra Republicana Balear que ens contemplen: Antoni Mateu i Pere Pau Capó, dels quals el nostre partit i la nostra gent sen sent hereva i orgullosa.

Un dels punts que remarcava en la meva carta era la petició que vos feia de màxima participació de la militància en aquesta elecció per tal de demostrar la força interna i la unió existent dins el nostre partit en general i de la nostra agrupació en particular.

En un moment de descrèdit generalitzat de la classe política pens que és hora de què la nostra gent faci una passa endavant amb el cap ben alt i torni a demostrar amb fets, com ha demostrat fins ara, que no tots els polítics som iguals, que la gent del PSM és gent honrada i honesta, que es mereix tot el respecte i la confiança dels ciutadans.I aquest és un dels motius amb els quals faig comptes presentar la nostra candidatura a les properes eleccions, una candidatura amb un projecte sòlid i net per a la nostra ciutat, un projecte de futur però també de present, de demostrar que quan ens ha tocat estar a l’oposició hem fet la nostra feina de manera impecable i demostrar que quan governam en sabem, com a mínim, tant com els altres.

La feina realitzada fins ara en tasques de govern o d’oposició ha demostrat i ha de demostrar a la gent que no som uns il·lusos ni uns il·luminats. Que la gent del PSM tocam de peus a terra i que, davant un projecte de ciutat en què en moltes ocasions han primat els interessos d’uns pocs per damunt dels de tots, un model ranci i conservador de ciutat ja esgotat després de 15 anys de mandat personalista de Pere Rotger, la gent del PSM,  deia, tenim un projecte renovat, propi i diferent  per a Inca, per una ciutat que ha de menester un fort impuls econòmic, social i cultural.I nosaltres li ho donarem. I quan dic nosaltres em referesc a tots, a tota la militància i a tots els simpatitzants del PSM.

Comp amb vosaltres per assolir aquest càrrec, aquesta tasca, que duré amb el màxim orgull per a tirar endavant una candidatura que sigui capaç de governar la nostra ciutat a partir del 2011 amb un model de ciutat per a tots i d’acord amb un país més nostre pel que fa a la nació i a la llengua, preservant més la terra i l’entorn i amb un model social que tengui en compte la realitat de la gent que hi viu.

Gràcies a tots i a totes pel vostre suport. Visca el PSM, Visca Inca.

 

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent