Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

PROPOSTA DEL PSM-EN D’INCA PER LA CREACIÓ D’UNA ZONA D’OCI I MULTI CINES VORA EL QUARTER GENERAL LUQUE

antonirodriguez | 23 Setembre, 2010 12:04

Des del PSM-EN d’Inca presentem a l’opinió pública la nostra proposta  respecte a la creació d’una zona d’oci a la ciutat.

Tots sabem que la creació d’una zona d’oci i multi cines a la nostra ciutat és importat per tot el que representa d’inversió econòmica a Inca, però sobretot, per a aconseguir que la nostra ciutat torni ser un pol atracció atractiu.

De tots els indrets possibles, el PSM fa una aposta pel Quarter General Luque i els seus voltants. Cal tenir present l’existència en aquest indret d’un solar municipal totalment infrautilitzat de vora 5 mil m2.

L’absència de veïnats propers eliminaria molèsties. Així mateix és una zona ben comunicada amb la ciutat i amb l’exterior i posseeix un gran aparcament. No és el cul de sac que pretén l’ajuntament quan diu de fer-la al futur polígon industrial al costat de la zona esportiva existent, amb l’obligació d’haver de travessar l’actual carretera i els problemes de mobilitat que això duria.

La zona del Quarter és una zona de transició urbanística amb la qual el millor que es pot fer es dur-hi activitat econòmica i contribuir a la dinamització d’un espai situat vora altres espais (com ara el museu del calçat) amb el resultat final d’una gran zona d’oci, social i cultural.

Econòmicament la venda del solar municipal suposaria uns ingressos extra per a un ajuntament amb un deute superior als 20 milions d’€, es crearia una zona econòmica, amb el què significa d’entrades extraordinàries, llicències d’obra i d’explotació dels negocis, a la sala i suposaria la creació de llocs de feina en un indret que serviria com a revulsiu per a la barriada.

Des del PSM hem apostat sempre per tenir un III polígon dedicat netament a la indústria i pensam que en tot cas l’ideal vora el camp del Constància i del Sallista, indret defensat pel PP d’Inca per a instal·lar-hi aquests serveis, seria la creació d’una ciutat esportiva.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Feina feta, una alternativa al PP.

antonirodriguez | 16 Setembre, 2010 16:02

Avui hem fet una roda de premsa. L'inici del darrer curs politic municipal d'aquesta legislatura ens ha duit a presentar a l'opinió pública quina ha estat part de la nostra feina com a grup municipal.

LLuny d'estridències, lluny del no pel no, lluny de radicalismes sense deixar de ser radicals en els fons, hem anat fent una feina: 79 mocions: 59 han estat aprovades, la majoria per unanimitat, 14 han estat rebutjades i 6 varen ser retirades.

Algunes propostes són: creació d'un pas de vianants per anar a l'hospital, el Centre d'Autoaprenentatge de Llengua Catalana, l'Oficina de Transport Públic, l'obertura del Parc del Serral, la construcció d'un rocòdrom o la rehabilitació dels Qânats, entre d'altres.

No som una alternanaça al poder, volem ser una alternativa.

Categoria: General. Comentaris: (3). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Sobre la decisió de l'actual batlle Rafel Torres d’anul·lar unilateralment el préstec per a la reforma del Teatre Principal

antonirodriguez | 13 Setembre, 2010 13:10

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

El PSM d'Inca denuncia l'endarreriment de les obres del pati de CEIP Ponent

antonirodriguez | 13 Setembre, 2010 07:55

Divendres passat varem fer una roda de premsa per a denunciar l'endarreriment de les obres del pati de Ponent. Fa 7 mesos que havien d'estar entregades i ara es troben aturades.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

El PSM vol saber per què hi havia cadires de l'Ajuntament d'Inca a un concert privat celebrat dissabte passat a l'estadi de Son Moix

antonirodriguez | 07 Setembre, 2010 12:45

Els nacionalistes demanen a l'equip de govern de l'Ajuntament d'Inca en quines condicions es cedeix o es lloga el material municipal a empreses privades

El PSM considera estrany la presència de centenars de cadires propietat de l'Ajuntament d'Inca en el concert que es va celebrar dissabte passat a l'estadi Son Moix. En aquest sentit, Antoni Rodríguez, vicesecretari general de l'agrupació local del PSM i portaveu municipal del Bloc per Inca, explica que "ens va sorprendre el fet que a un esdeveniment privat i lucratiu celebrat fora del nostre municipi hi hagués tantes cadires procedents de l'Ajuntament d'Inca i, sobretot, ens preocupa que algú pugui haver fet negoci amb el lloguer d'un material que és propietat municipal. És per això que hem fet una sèrie de preguntes per escrit per tal que l'equip de govern ens expliqui les raons d'aquesta circumstància així com les condicions en les quals es varen cedir o llogar aquest material municipal".

El portaveu nacionalista posa de manifest que "d'entrada, volem saber exactament quantes cadires es varen cedir per a aquest esdeveniment i en quins casos l'Ajuntament d'Inca deixa o lloga material municipal per a activitats lucratives fora del nostre municipi, si és que aquest fet s'ha produït en alguna altra ocasió. Òbviament, també volem que l'equip de govern municipal ens aclareixin en quines condicions es fan aquest tipus de cessió perquè no tenim constància de l'existència de cap contracte entre l'Ajuntament i l'empresa organitzadora del concert pel lloguer de les cadires ni coneixem cap normativa municipal que reguli el preu públic d'aquest tipus de lloguer ".

Així mateix, els nacionalistes han demanat a l'equip de govern de l'Ajuntament d'Inca una explicació sobre les circumstàncies en les quals es va produir la cessió o el lloguer de les cadires perquè, com explica Antoni Rodríguez, "el procediment habitual és que la persona interessada faci una sol•licitud per escrit, però no hem trobat cap petició d'aquest material al registre d'entrada. És per això que també hem preguntat a l'Ajuntament d'Inca qui va demanar tot el material municipal i de quina manera ho va fer".

Categoria: General. Comentaris: (3). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

PER AL PSM LA PRIVATITZACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’INCA ES EL NEGOCI DE NA PEIX FRIT

antonirodriguez | 03 Setembre, 2010 15:57

Sempre hem manifestat que la privatització del servei de neteja no significa una millora del mateix. Ja ens ho varen voler vendre vostès l’any 2001 quan en privatitzaren una part del mateix  per un valor de 64 milions de pessetes anuals  d’aquell temps, per un període de 8 anys prorrogable a nou. Dit de passada, això significa que ja fa un any que haurien d’haver o be recuperat la neteja de les rodalies actualment en concessió o treure aquest servei a concurs com fan ara i amb un any de retard.

A les hores, parlem de l’any 2001, el regidor del ram afirmava de forma contundent, i cito textualment “el nou sistema servirà per millorar notablement el servei”.

I la veritat es que durant aquests 10 anys no hem pogut veure la diferència entre el que era el redol de neteja de la brigada municipal i el fet per l’empresa privada, per cert, la mateixa empresa que se n’ha duit el concurs ara i la mateixa excusa que posen vostès per a la privatització total del servei.

Amb el 900 mil euros (150 milions de pessetes d’un temps) que ens ha de costar anualment la neteja dels carrers d’Inca es podrien fer moltes coses en neteja viària però vostès han llançat la tovallola i donen a entendre a l’opinió pública que privatitzar és sinònim de millora de la gestió. I aquí és on nosaltres deim que avui en dia a Inca privatitzar el servei de neteja només pot significar una cosa: la incapacitat dels actuals governants de fer que un servei determinat funcioni com toca.

Només una reflexió sobre el preu: Si l’any 2001 treien a subasta per 64 milions de pessetes la neteja de 4/6 parts de la ciutat per què a l’any 2010 els 6/6 ha de costar 150 milions? La regla de tres no ens surt de cap manera. Amb aquest preus Inca amb vostès acaba de fer el negoci de na Peix Frit.

Es evident que treure la concessió de la neteja per un període de 10 anys ens ferma. Ferma futurs governs i ferma qualsevol altre possible solució de futur diferent a la que vostès avui ens duen a debat. Aquest si que és un tema de programa. Ideològic i no tècnic com vostès volen fer creure. Avui vostès empenyoren les accions de futur de la ciutat durant dues legislatures i mitja.

Què haurem de posar a l’hora de elaborar el programa per a les futures eleccions de maig de 2011 quan parlem de neteja viària?: Menjar-nos el que el PP ha fermat i ben fermat.

Fa 10 anys el regidor de l’àrea, militant del PP, parlava de crear una empresa municipal de serveis, cosa que nosaltres no veuríem gens malament per altra banda, però el Sr. Dupuy no va repetir. Es veu que en aquest aspecte no quadrava amb vostès.

Que queda pendent? Idò a dia d’avui encara no ens han acabat d’explicar tampoc com queda el tema de la plantilla de fixos que hi havia a la brigada de neteja. Per cert, una despesa més, el cost que suposa a l’ajuntament tenir 5 persones fora servei pels quals els havia contractat, que s’ha d’afegir a aquest servei.

Demanaríem també que l’ajuntament prengui mesures pel renou que es fa a la sortida del servei al carrer Pius X a les 6 de la matinada. Ens han arribat nombroses queixes de que quan la brigada entra de servei es senten moltíssim renou amb les conseqüències que això du a tot el veïnat. El millor seria que aquest servei es desplaces fins a una nau del polígon. Seria més adequat.

Per acabar, desitjar que el mal record que deixa aquest grup empresarial amb la recollida de fems en que va quedar demostrat que Inca pagava els fems d’altres pobles i que va  tenir lloc la passada legislatura, no es torni a repetir aquesta vegada.  

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

El PSM denúncia davant Medi Ambient l'abocament de fems a Santa Magdalena i la passivitat de l'Ajuntament d'Inca

antonirodriguez | 01 Setembre, 2010 12:04

Fa un mes que els nacionalistes comunicaren a l'Ajuntament l'existència d'un abocador incontrolat i l'administració municipal encara no ha actuat

Antoni Rodríguez, vicesecretari general del PSM d'Inca, ha posat en coneixement de la conselleria de Medi Ambient l'existència d'un abocador incontrolat a la carretera que condueix al Puig de Santa Magdalena. Els nacionalistes ja denunciaren aquests fets davant l'Ajuntament d'Inca, que no han procedit encara a fer net aquest indret, i davant la passivitat de les autoritats locals han hagut d'elevar la seva denúncia al Govern de les Illes Balears.

El portaveu nacionalista explica que "fa un mes tenguerem coneixement de l’existència d'un abocament de fems en una vorera de la carretera de Santa Magdalena, al municipi d'Inca, concretament al costat dret de la tercera volta de la carretera que condueix al Puig. Ens personàrem al lloc dels fets i, efectivament, constatàrem que aquell indret està ple de fems diversos, entre els quals s’hi pot veure un matalàs, una televisió, i d'altres materials que podrien pertànyer a un bar, com per exemple, tassons de plàstic, elements publicitaris de gelats, papereres i una bossa amb papers diversos, etc. El 28 de juliol posàrem en coneixement aquests fets davant l'Ajuntament d'Inca i la policia local, aportant alguns d’ells per si poguessin servir per a esbrinar l'autoria de l’abocament. Així mateix, sol•licitàrem que es procedís a fer net l'indret en qüestió, petició que tornàrem a formular el passat 30 d'agost a la Comissió municipal d'Urbanisme i Medi Ambient, sense que, a dia d'avui, s'hagi procedit a la neteja del lloc. Ara, hem exposat aquests fets davant la conselleria de Medi Ambient perquè actuï davant la passivitat de les autoritats municipals".

Antoni Rodríguez manifesta que "és incomprensible que l'equip de govern no hagi actuat davant les reiterades peticions que ha fet el nostre grup, la qual cosa demostra una absoluta manca de sensibilitat pel medi ambient. La veritat és que veure tota aquella brutor a un paratge tan emblemàtic com és el Puig de Santa Magdalena regira. Si no actuen d'immediat, anirem nosaltres mateixos a fer net perquè és vergonyós que encara estigui així de brut".

El portaveu del PSM explica que "pel que fa a les investigacions sobre l'autoria sabem que s'ha fet feina i que existeix un informe. Tot i que no ens han fet arribar aquesta documentació, tant la regidora d'Interior com el major de la Policia, ens han informat verbalment que les investigacions havien donat resultat. Ara bé, al nostre grup allò que sobretot l'interessa és que l'indret es faci net".

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent