Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

EL PSM CONTRA LA PRIVATITZACIO DEFINITIVA DE LA NETEJA VI└RIA.

antonirodriguez | 29 Octubre, 2010 20:06

 

Avui l'equip de govern de l'ajuntament d'Inca ha aprovat de manera definitiva, amb el nostre vot en contra, la concessió del servei de neteja viària.

Ja varem dir durant l'aprovació provisional que la privatització del servei no significa una millora del mateix. El PP ens ho va voler vendre l'any 2001 quan en privatitzaren una part del mateix i la veritat és que durant aquests 10 anys els ciutadans no han notat cap diferència entre el que era el redol de neteja de la brigada municipal i el de l'empresa privada, la mateixa empresa que ara se n'ha duit ara el concurs de tota la ciutat.

Amb els 900 mil euros que ens costarà anualment la neteja d'Inca es podrien fer moltes coses en neteja viària però el PP d'Inca ha llançat la tovallola i dóna a entendre a l'opinió pública que privatitzar és sinònim de millora. I aquí és on nosaltres deim que avui en dia a Inca privatitzar el servei de neteja només pot significar una cosa: la incapacitat de l'actual govern del PP de fer que aquest servei funcioni com toca. Sobretot per què no els ha interessat. No ha interessat que durant aquests darrers anys el servei funcionés. L'han deixat caure amb un únic interés: fer decaure el servei i privatitzar la neteja de la ciutat per interessos partidistes. Per què ara una inversió tan important quan aquests darrers anys la brigada no ha pogut comptar amb els elelemnts mínims necessaris per poder fer una netaja com toca?

Treure ara, a les portes d'unes eleccions, la concessió de la neteja per un període de 10 anys ferma futurs governs i ferma qualsevol altre possible solució de futur diferent a la que ha aprovat de manera definitiva. És un tema de programa, un tema ideològic i no tècnic com volen fer creure. Avui l'equip de govern conservador ha empenyorat les accions de futur de tot possible govern de la ciutat durant dues legislatures i mitja. I si qualque dia es vol recuperar el servei no quedarà mes remei que fer-se amb la plantilla que l'empresa tengui en aquell moment i menjar-se el que avui el PP ferma amb pany i forrellat.

Que queda pendent? Idò a dia d'avui encara no ens han volgut explicar, i així ho ha reconegut el regidor Bartomeu Seguí, que pensen fer amb els fixos de la plantilla. Diuen que l'ajuntament té moltes necessitats de mà d'obra i al mateix temps es queixen de la falta de doblers per pagar fins i tot la plantilla. S'haurien d'aclarir davant l'opinió pública. La veritat és que d’aquí a un mes l'ajuntament tindrà cinc persones més en plantilla, un cost més, i haurà de pagar 900 mil euros per un servei que es podria realitzar més barat i millor.

Per acabar, desitjar que el mal record que deixà aquest grup empresarial amb la recollida de fems durant la passada legislatura no es torni a repetir aquesta vegada.

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

La llengua pr˛pia de les Illes Balears

antonirodriguez | 29 Octubre, 2010 16:47

Les Illes Balears s'incorporen a l'àrea lingüística catalana amb la conquesta de Mallorca pel Rei Jaume I (1229), Eivissa i Formentera per l'arquebisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí (1235), i Menorca pel Rei Alfons el Liberal (1287). Des d'aleshores, el català és la llengua pròpia de les Illes Balears i ha estat sempre l'instrument amb què els illencs han fet les seves màximes aportacions a la cultura universal, i el vehicle que ha fet possible l'articulació del geni del nostre poble de manera que la seva empremta quedàs marcada de forma inesborrable en el llegat cultural dels pobles d'Occident.

Amb tot, la llengua catalana s'ha vist afectada negativament per alguns esdeveniments històrics que l'han portada a una situació precària. Aquesta situació és deguda a diversos factors, com són la persecució política que ha patit i la imposició legal del castellà durant més de dos segles i mig; les condicions polítiques i socioeconòmiques en què es produïren els canvis demogràfics de les darreres dècades; i, encara, el caràcter de llengua d'àmbit restringit que té, similar al d'altres llengües oficials d'Europa, especialment en el món actual, en què la comunicació, la informació i les indústries culturals tendeixen a la mundialització.

Actualment, el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balear declara que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat. En aquest sentit, la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears, aprovada per unanimitat pel Parlament de les Illes Balears el 29 d'abril de 1986, així com la resta de disposicions en matèria lingüística, com ara el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana en els centres docents no universitaris de les Illes Balears, han fet possible avançar en el coneixement i l'ús de les dues llengües oficials de les Illes Balears per tal d'assegurar la participació en la vida pública a tots els ciutadans. Això no obstant, resulta necessari promoure mesures efectives per tal d'equilibrar la presència d'ambdues llengües en els mitjans de comunicació social, eradica qualsevol discriminació per motius lingüístics i aconseguir la plena normalització lingüística a les Illes Balears. 

Per tot això, el Ple de l’ajuntament d’Inca adopta els següents: ACORDS

Primer.- L’Ajuntament d’Inca insta les institucions públiques de les Illes Balears a promoure les mesures necessàries per restablir el català en el lloc que li correspon com a llengua pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota la població la conegui i sigui considerada com un dels elements identificadors de la nostra societat.

Segon.- L’Ajuntament d’Inca constata la funció de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears que, des del consens polític i la cohesió social, ha compatibilitzat la cooficialitat del català i el castellà amb la protecció i la promoció de la llengua catalana com a llengua pròpia de les Illes Balears.

Tercer.- L'Ajuntament d’Inca considera necessària la vigència del Decret 92/1997 per tal de garantir que els escolars de les Illes Balears puguin usar normalment i correctament la llengua catalana i la llengua castellana al final del període d'escolaritat obligatòria.

Quart.- L’ajuntament d’Inca insta a les institucions a seguir avançant en les mesures que garanteixin que la llengua catalana continuï essent signe d’identificació i cohesió social del nostre país.

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Condemna de l'assassinat d'Elgarhi Nayem

antonirodriguez | 29 Octubre, 2010 16:44

El grup municipal del PSM a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració del PLE la següent  

MOCIÓ

El passat 24 d'octubre Elgarhi Nayem, un nin sahrauí de 14 anys, va ser assassinat per les forces de seguretat marroquines en un campament de refugiats sahrauís  situat a les afores de la ciutat de El Aaiún. El campament de protesta havia estat rodejat per la policia i l’exèrcit marroquí impedint l’entrada i la sortida de persones i mercaderies. Segons relaten algunes organitzacions solidaries, una furgoneta intentava accedir al campament quan un grup d'agents que formaven part d’un control policial van disparar sobre el vehicle ocasionant la mort del menor, que viatjava al seu interior i varis ferits més.

L’incident ha estat l’últim d’una escalada de tensió entre activistes i forces de seguretat marroquí que ha tingut lloc les ultimes setmanes. Davant aquests fets greus, és necessari que les administracions públiques i la societat civil manifestin el seu rebuig enfront l’ocupació i accions violentes exercides contra el poble sahrauí per part de les forces policials del Marroc i que reclamin la necessitat que es respectin els Drets Humans més elementals com el dret d’expressió i de manifestació.

Per tot això, el Ple adopta els següents ACORDS

1.      L'Ajuntament d'Inca condemna l'assassinat del nin sahrauí de 14 anys, Elgarhi Nayem.

2.      L'Ajuntament d'Inca sol·licita la intervenció immediata de les Nacions Unides per garantir la seguretat de la població sahrauí. 3.      L'Ajuntament d'Inca insta l'ONU, la UE i l'Estat espanyol a que assumeixin les seves responsabilitats en defensa de la legalitat internacional, pel respecte als drets humans i civils i en favor de la salvaguarda de les vides humanes al Sàhara Occidental.

4.      L'Ajuntament d'Inca insta el Govern espanyol a que demani al govern marroquí que cessi en l'assetjament i violència contra la població sahrauí.

5.      L’Ajuntament d’Inca reitera la seva solidaritat amb el poble sahrauí en la seva lluita per l'exercici del dret d'autodeterminació per a finalitzar amb el procés de descolonització i acabar amb l'ocupació marroquina.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

CÓnon digital

antonirodriguez | 29 Octubre, 2010 16:35

El grup municipal del PSM a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració del PLE la següent 

MOCIO 

El Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, va introduir el pagament d’una compensació equitativa sobre la reproducció utilitzada per a ús privat, amb l’objectiu de compensar els drets de propietat intel·lectual que es deixaran de percebre per raó de l’expressada reproducció.

És el que s’ha conegut  com a cànon digital o cànon de la SGAE, i que suposa una càrrega addicional sobre el preu de tots els suports i aparells que puguin ser destinats a la reproducció i emmagatzemament de documents (fotocopiadores, impressores, equips de reproducció i d’enregistrament de documents audiovisuals, CD-R, DVD-R, etc).En el cas de les administracions públiques, la presumpció d’utilitzar els suports i aparells per copiar obres amb drets de propietat intel·lectual resulta especialment costosa i inadequada.

És per això que el passat 26 de febrer, el Ple de l'Ajuntament d'Inca aprovà per assentiment una moció en la qual s'instava el Govern espanyol a modificar el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, per tal que les administracions públiques quedin excloses del pagament de la compensació equitativa. Així mateix, l'Ajuntament d'Inca acordà dur a terme totes les accions necessàries per tal de reclamar a les empreses proveïdores la quantitat abonada en concepte d'impost (compensació equitativa) establert pel Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual per a tots aquells suports i unitats de còpia que ha adquirit aquesta corporació d'ençà que l'esmentat impost s’aplica al preu dels productes.

Ara, el Tribunal de Justícia europeu ha declarat il·legal el mecanisme pel qual el govern espanyol aplica el cànon als aparells i materials de reproducció digital. En aquest sentit, el tribunal ha dictaminat que l'aplicació del cànon per còpia privada als suports de reproducció adquirits per empreses i professionals per a finalitats que no siguin la còpia privada no s'ajusta a la legislació europea. La sentència conclou que el cànon es pot aplicar a persones físiques, però no és aplicable a empreses i administracions.Arran d'aquesta sentència, alguns ajuntaments han presentat una demanda per a recuperar els diners del cànon digital. En concret, la xifra que reclama l'ajuntament de Teulada (Marina Alta), que té uns cent treballadors i una població d'uns 15.000 habitants, ascendeix a un milió d'euros.

Per tot això, el Ple adopta el següent ACORD

L'Ajuntament d'Inca presentarà una demanda per a recuperar tots els diners que s'han gastat amb el cànon digital, declarat il·legal pel Tribunal de Justícia Europeu.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

DES DEL PSM D'INCA DEMANEM M╔S FINANăAMENT PER A LA RESTAURACIË DEL TEATRE PRINCIPAL

antonirodriguez | 28 Octubre, 2010 14:31

Avui hem fet una roda de premsa conjunta amb el PP d'Inca per aconseguir finançament pel Teatre Principal. El grup parlamentari del PP, després que el PSM presentas una moció que es va aprovar per unamitat de tots els grups per aconseguir els doblers necessaris del govern central a través del Ministeri d'habitatge i del programa de recuperació de teatres històrics, ha presentat una esmena als pressuposts en aquest sentit. Ja hem fet passes per què els grups nacionalistes del Congrés li donin suport. 

Aquesta és una vindicació històrica del PSM. Durant la passada legislatura ja vindicarem la possibilitat de recuperar el teatre d’Inca mitjançant finançament de l’1% cultural del Ministeri de Foment, una partida de la qual l’ajuntament ja va disposar d'una important quantitat que es va arribar a perdre. Esperem que ara no passi el mateix. El projecte es troba molt més avançat del que estava llavors.

Volem recordar que dins els esforços que fa el nostre partit per a que el Teatre sigui una realitat i dins la recerca que hem fet per trobar finançament extern al Patronat, hem de remarcar el milió d’euros que es varen aconseguir de la direcció General de Fons Europeus, depenent de la Conselleria de Comerç i Indústria.

Estarem encantats de que a la fi Madrid s’adoni de que a Inca tenim un teatre que cal recuperar per a tota la societat.

 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

El PP i la polititzaciˇ de les festes del DIJOUS BO dĺInca

antonirodriguez | 10 Octubre, 2010 18:48

Segons la premsa d’avui, el PP d’Inca, en un altre intent de polititzar les festes d’Inca, ha proposat a Pere Rotger com a pregoner de les festes del Dijous Bo de 2010.

Ho trob barroer, per no qualificar-ho amb altres adjectius més durs. Pere Rotger és un polític en actiu, que segons tots els indicis encapçalarà la llista del PP al Consell Insular de Mallorca. Serà el primer cas en que un polític en actiu aprofiti un espai, que hauria de ser de tots, per a treure’n una renta política en benefici propi. No podem oblidar que el fa a mig anys de les eleccions.

Altres inqueros i inqueres de tots els colors polítics estan a primera línia de la política autonòmica i segur que a Rafel Torres i al seu equip no se’ls ha passat pel cap demanar-los el mateix. Només recordar quatre noms: Francina Armengol del PSOE, Francisca Vives i Antoni Alorda del PSM, o un cas d’un altre polític que arribà a Conseller i que actualment no es troba en actiu com es el cas de Mateu Canyelles d'UM i no crec que, de cap manera, se’ls hi hagi d’oferir ni ells ho hagin d’acceptar mentre continuin en la vida política.

Altre cosa molt diferent és que, un cop finalitzada la tasca política, se’ls ofereixi algun dels guardons que la nostra ciutat atorga a qui d’una manera o altre l’ha enaltida. Ja ho varem fer amb la figura d’en Tofol Soler, del PP, i des del PSM d’Inca no dubtarem ni un instant a donar-li suport.

Des d'aquí apel al consens que hi ha hagut en altres ocasions per tal de trobar els noms apropiats per a cada moment. El d’avui però no és el cas.

A aquest pas ja veig que l’any que ve li posaran el nom d’un carrer i si no haguérem estat previsors en el seu moment ja l’haurien nomenat fill il·lustre de la ciutat, ja que aquest tan sols es pot donar a títol pòstum.

Així no jugam. Demanem al batlle que s’ho repensi i torni a rere, de la mateixa manera que esperam que Pere Rotger tengui l’elegància suficient de declinar l’oferiment.

Sincerament, si el PP continua jugant amb cartes marcades ens repensarem molt seriosament si hem d’anar al pregó d’enguany

 (Segueix)

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent