Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

PLA E A INCA: TEATRE PRINCIPAL, MATEU CANYELLES I POLÍTIQUES SOCIALS

antonirodriguez | 05 Novembre, 2009 17:58

Els nacionalistes demanarem que les obres del segon pla E a Inca es dediquin a infraestructures culturals, esportives i socials.

EL Govern Central ha posat en marxa per a l’any 2010 i per segon any consecutiu un nou Fons Estatal d’Inversió Local, conegut com a  Pla E.

De sobre és conegut que tot i que el primer pla va incentivar l’obra pública arreu de tot l’Estat en general i a Inca en particular també és cert que alguns projectes presentats per l’ajuntament d’Inca han servit per enterrar, mentre s’han executat, una mica més el petit comerç de la nostra ciutat.

Després de la crisi econòmica en que es troba la nostra societat és cert que les obres del Pla E han servit per minvar l’atur en un sector molt específic com ara el sector de la construcció però, sense cap dubte, ha creat moltíssims problemes a altres sectors d’Inca i molt especialment al sector comercial que ja vivia una crisi en part deguda a les circumstàncies generals però també motivada en algunes zones de la nostra ciutat per obres que s’estan eternitzant, com ara les obres del Mercat Cobert.

Davant el trist panorama comercial a l’actual majoria municipal no se l’hi va ocórrer durant enguany que invertir gairebé tots els doblers que han arribat del Pla E per a renovar via pública el que ha agreujat la situació comercial. Hem ajudat a la construcció però hem perjudicat greument al sector comerç.

És per aquest motiu que durant el passat plenari des del grup municipal del BLOC per Inca (PSM- Alternativa) varem demanar que de cara a una bona planificació de les obres abans de decidir res al respecte es consulti els projectes al Consell Municipal d’Urbanisme per què aquest pugui fer les seves aportacions.

 Des del PSM-BLOC ja ens atrevirem a fer alguna aportació com ara dedicar part de l’aportació a la remodelació del teatre Principal d’Inca. És evident però que també hi ha altres projectes que no impliquen haver d’aixecar més carrers i pensam que aquesta ha de ser una prioritat: no trencar el difícil equilibri actual que està duent a terme el sector del petit comerç urbà a Inca. Per això també proposarem en futures reunions la remodelació de les instal·lacions esportives del Mateu Canyelles així com de la zona de bar i banys i que es dediqui una part important del mateix pressupost a polítiques socials.

Per acabar, animar-vos a fer la vostra aportació, ens comprometem a debatre-la i dur-la al Consell Municipal d'Urbanisme per a la seva defensa tot i que us he d'advertir que l'any passat ja ho provarem i no ens feren punyetero cas.

Categoria: General. Comentaris: (3). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

JAUME ARMENGOL, LA JOIA DE LA CORONA

antonirodriguez | 03 Novembre, 2009 23:31

Aquests dies de fires els inquers i tots els que ens han visitat hem hagut de viure una situació lamentable a la nostra ciutat i la veritat és que des de l’ajuntament s’ha donat una sensació de provisionalitat i “Cutrerio” a tots els que s’han passejat pel carrer Jaume Armengol, unes de les obres “emblemàtiques” d’aquesta majoria durant les fires d’Inca.

Aquesta obra s’ha volgut inaugurar abans de tenir-ho tot enllestit i amb preses i resulta que ha presentat un greu perill per a la seguretat dels vianants.

Per a solucionar els accidents a l’equip municipal no se li ha ocorregut altre brillant idea, en  veure que la gent es travava amb els pilons del terra, que col·locar una cinta de plàstic i unes  barreres d’obra de la manera més barroera.

I és que s’ha frisat tant, s’ha volgut que els pilons situats per què, en teoria, servissin per evitar que els cotxes aparquin en aquella zona, passessin tan desapercebuts que han originat una gran quantitat d’accidents entre tot tipus de gent, poc importava si era jove o major, la qüestió és que tothom ha caigut en la lloses.

Però molt ens temem que sia pitjor el remei que la malaltia per què per a solucionar el problema de fer visible els pilons sel'ls cobreix d'un forro de ferro sense tenir en compte que si algú travela i pega amb el cap en els caires de ferro hi poden deixar el cap. 

Ara resulta més perillós caminar per segons quins carrer d’Inca que anar a la muntanya per fer trequing, escalada o muntanyisme.

Una altre pífia que no ha passat desapercebuda ha estat la falta de previsió a les cruïlles del carrer amb els carrers que hi aboquen el trànsit. No s’ha tingut en compte la intersecció entre els dos carrers i en lloc de continuar l’asfalt s’ha fet continuar la pedra per on passen els cotxes habitualment el que havia de ser una voravia neta de pedra blanca resulta que és un nyarro obscur i brut a força del transit rodat hi passi per damunt. Un exemple clar és la cruïlla entre els carrers Gral Luque i Jaume Armengol. La voravia continua i no hi ha pas de vianants per a creuar-la. Més exemples de com actua la “nostra majoria municipal”.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

PLENARI D'INCA 4 MOCIONS I UN PREC URGENT A URBANISME

antonirodriguez | 30 Octubre, 2009 16:41

Avui des del nostre grup municipal hem presentat 4 iniciatives al Ple d'Inca. 3 mocions han estat aprovades per unanimitat: Un pas per a vianants fins a l'hospital d'Inca, Millora del tram urbà de la carretera Inca-Selva i pel manteniment de les frequències de tren els dies del dimecres i del Dijous Bo. Una quarta, que tractava sobre la congelació de les taxes de fems, ha estat votada en contra per l'euip de govern.

Això a part, també hem fet altres aportacions d'entre les quals vui destacar una petició concreta que hem adreçat a l'area d'urbanisme.

Aquests dies Mallorca s'ha vista sacsejada per una catàstrofe: la mort de 7 persones per l'esfondrament d'una casa. Tot i que l'obligació del manteniment en bon estat es per part dels propietaris l'ajuntament té el deure d'actuar en aquells casos que clarament no guarden les condicions mínimes.

Des del Bloc(PSM-Alternativa) no volem que a Inca pugui passar el mateix que va succeir a Ciutat. Per això mateix demanem la intervenció i una especial cura, per part dels serveis tècnics de l'àrea d'urbanisme en tots els casos que puguin significar un perill per als nostres ciutadans.

A Inca ens hem adonat d'una sèrie de casos com són les 2 cases situades vora l'Acadèmia, al carrer Monges, i que es troben en molt mal estat de conservació. Sols resten les façanes i es troben en un estat deplorable; També som conscients de la situació en que es troba la casa situada al carreró que va cap a Can Lau, prop de Caritas, part de la balconada de la qual ja va caure en certa ocasió i la resta presenta un perill per als vinanats. Però segur que tots coneixem altres casos que són necessaris per a la seva revisió i vos animam a fer-ho públic. 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

EL BLOC PER INCA ALERTA AMB EL PAGAMENT DELS REBUTS D’AIGUA I FEMS

antonirodriguez | 24 Octubre, 2009 13:18

Segons hem pogut saber des del grup municipal del Bloc per Inca, per diverses queixes que ens han fet arribar, alguns contribuents d’Inca estan rebent els rebuts de cobrament d’aigua i fems escandalosament inflats.

Restaurants amb rebuts anuals de 4500 euros (el que suposaria una xifra de 12 euros diaris) o despatxos d’advocats que han hagut de pagar 1200 € per un servei que gairebé no utilitzen. són xifres d’autèntica locura que duen a pensar que Contribucions d’Inca s’ha errada en calcular els costos de la mateixa.

Des del Bloc ja avisarem en el seu moment, quan l’ajuntament va donar el poder de recaptació dels rebuts d’aigua i fems a Contribucions en lloc de continuar gestionant-lo des dels mateixos serveis administratius municipals, que en arribar el rebut hi podia haver sorpreses i recomanarem presentar una al·legació sol·licitant el pagament fraccionat, com s’havia fet fins llavors, de la taxa però mai ens imaginarem que pogué arribar a  passar això.

Aquest fet però ens va pensar que d’igual manera que s’ha n equivocat en cursar aquests rebuts anyals molt bé es poden haver equivocat des de que tenen el servei i els rebuts dels contribuents que hem anat rebent religiosament cada període també poden estar equivocats, per la qual cosa durant el plenari que tindrà lloc el proper divendres 30 d’octubre de 2009 demanarem una revisió de tots els rebuts emesos enguany per l’oficina de recaptació i tributs d’Inca.

De la mateixa manera també demanarem per la creació d’un sistema que repercuteixi directament damunt el contribuent que recicli i que aquest es vegi compensat el seu esforç de contaminar menys el mediamabient.

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

El PSM d’Inca torna a reclamar un accés per a l’hospital

antonirodriguez | 19 Octubre, 2009 16:52

El passat dissabte des del PSM d’Inca varem organitzar una segona marxa a l’hospital per a reivindicar un pas per a vianants sense perill des d’Inca fins a l’hospital comarcal.

Com a portaveu del grup municipal del Bloc per Inca (PSM-Alternativa) allà mateix vaig explicar als assistents que “és la tercera vegada que venim a demanar un accés amb garanties per als qui van a peu” al temps que vaig criticar que “el batlle no hagi complert la promesa d’habilitar el pas”.Ja va ser durant el mes d’abril de l’any 2008 quan el nostre grup municipal va dur una moció fins al plenari per tal que l’ajuntament habilités un pas en condicions. En aquella ocasió es va aprovar la moció i el batlle es va comprometre a incloure una partida econòmica dins els pressuposts de 2009 per tal de poder dur endavant aquesta obra tan necessària.No obstant això Pere Rotger va incomplir la paraula donada i els diners promesos no es posaren amb l’excusa que ja ho traurien de certes partides sense precisar quines.Així el passat mes de gener, des del PSM tornarem a demanar-ho però aquesta vegada el vot del PP va ser negatiu.Des del grup nacionalista la denuncia és clara, no sembla que hi hagi voluntat per part del PP d’Inca de resoldre un problema que el seu mateix partit originà quan governava la comunitat i és que l’hospital d’Inca està mal orientat en relació a l’entrada de l’autopista i això s’hauria pogut solucionar si s’haguera atès les al·legacions que nosaltres presentarem en el seu moment i que anaven dirigides al canvi d’orientació de l’entrada del centre hospitalari. Tot això s’hauria pogut arreglar si la porta del centre estès en la mateixa direcció a la sortida de l’autopista i s'haurien pogut evitar expropiacions innecessaries i doloroses.

Una mala coordinació entre els que feren l’autopista i els que tiraren el projecte hospitalari.

Ara però es tracta de donar solucions i la solució passa per crear una zona ACIRE a més de fer una bona voravia i il·luminar el tram a més de posar una cosa tan senzilla com un semàfor de polsador que permeti als vianants aturar el trànsit de la carretera a l’hora de voler entrar al recimpte.Per fer una cosa tan senzilla, l’ajuntament s’està estorbat anys.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

L'AJUNTAMENT D'INCA DEIXA DE BANDA LA BARRAIDA DE SON AMONDA

antonirodriguez | 10 Octubre, 2009 12:33

Tot i que ja fa un any que el Bloc per Inca presentà una moció a l'ajuntament d'Inca per tal que l'euip de govern del PP arreglas l'entrada d'Inca per la carretera de Selva i que aquesta va ser aprovada per unanimitat Pere Rotger continua sense fer res per eliminar els perills que comporta una via amb massa circulació per no prendre cap mesura.

Recordar que llavors els veinats de la zona varen recollir mes d'un miler de signatures per què fessin alguna cosa i a hores d'ara l'euip de govern s'ha manifestat incompetent. Per tot això des del nostre grup municipal tornarem presentar la moció per que s'arregli d'una vegada per totes. 

A continuació vos presentam el text de la Moció.

 (Segueix)

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

L’AJUNTAMENT D’INCA, UN CAOS ECONÒMIC

antonirodriguez | 08 Octubre, 2009 15:41

Des Del Bloc per Inca veiem amb molta preocupació la situació econòmica que actualment està travessant l’ajuntament d’Inca, fruit al nostre entendre, d’una gestió nefasta dels diferents regidors d’hisenda que ha tingut l’ajuntament d’Inca en les darreres legislatures encapçalades pel PP i que ha conduit a l’ajuntament a un endeutament sobre mesurat i a un descontrol per part dels diferents regidors en les respectives àrees de govern.

Com a exemples en volem posar dos. Per una part, la comunicació de part de la Sindicatura de Comptes que en un escrit del passat 28 de setembre comunica l’existència de l’informe provisional agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l’exercici 2006 i dona un termini a l’ajuntament d’Inca d’un mes per a presentar possibles al·legacions. En aquest informe cal destacar la reclamació per part de la Sindicatura de la manca d’informació que en tot moment ha presidit els comptes de l’exercici 2006. No s’ha presentat una important part de la documentació que se’ls requeria. Volem recordar que ja dins el mes d’octubre de l’any passat la Sindicatura es va dirigir a l’ajuntament i els donà un toc d’atenció mitjançant un requeriment on els recordava que estaven incomplint l’obligació legal que tenien de presentar la documentació adequada per al tancament de l’exercici. Però enguany encara reblanen el clau ja que per segon any consecutiu la Sindicatura els requereix, de manera reiterada, en referència també al Compte general corresponent a l’exercici 2007. Una rendició de comptes que s’ha de fer, obligatòriament, telemàticament d’acord amb la Resolució del Tribunal de comptes de 20/0709 i amb l’acord del Consell de la Sindicatura.

Per altra part i també fent referència al tema econòmic, des el Bloc Per Inca denunciem la falta de previsió de l’equip de govern de cara a la celebració de les Fires i el Dijous Bo. Com cada any es ve repetint, la partida econòmica destinada a fires i Dijous Bo no es suficient, actualment queden menys de 12 mil € per a la celebració de les mateixes a més a més de totes les festes que queden fins a final d’any quan ja te compromesos un mínim de 13.400 € amb l’associació de comerciants per a les activitats que aquesta organitza. Com es pagarà la resta? Evidentment seguint els mateixos mètodes obscurantistes que ho ha estat fent reiteradament amb aquestes festes: a través dels extrajudicials, una figura que defuig qualsevol control pressupostària i qualsevol control tècnic.

Categoria: General. Comentaris: (2). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

TOTS SOM TOMEU MARTÍ

antonirodriguez | 15 Setembre, 2009 17:21

Demà matí, dimecres 16 de setembre de 2009, Tomeu Martí, coordinador de l'Obra Cultural haurà de passar pels jutjats d’Inca per mor que, com tots vosaltres ja deveu saber, durant el passat Acampallengua que es va celebrar a Sa Pobla, va ser detingut per agents de la Guàrdia Civil durant dues hores com a responsable de l'organització de la festa.

Tot i que s’havia pactat, amb Delegació de Govern, la no intervenció de la Guàrdia Civil llevat que des dels mateixos serveis de seguretat es requerís la seva presència, aquesta va comparèixer amb l’excusa d’una baralla.

El que va passar entre ells i en Tomeu Martí no ho sé, per què no hi era, però m’ho puc imaginar. Hi ha multitud de testimonis que en poden donar fe. El fet que altres membres del mateix cos a l’aeroport de Ciutat peguessin un jove pel fet de parlar en català diu molt poc en favor d’aquest cos. S'ha obert cap investigació en contra dels agents que pegaren aquell jove? Passaran també ells pels jutjats com en Tomeu? Com a catalanoparlant tenc/tenim  tot el dret a parlar en català on vulgui, on vulguem, la mateix llei ens ampara.

Pens que el Delegat de Govern s'ho ha de fer mirar, i comença a ser ben hora que les Illes tinguin un cos de seguretat propi estil Mossos o Ertzaina i com a mínim, mentre això arriba, els cossos de seguretat, com qualsevol altre funcionari que exerceixi a les Illes, haurien de tenir l'obligació d'aprendre la nostra llengua, el català.

A no ser que es cerquin excuses per continuar atemorint els ciutadans per qüestions lingüïstiques.

Demà jo seré amb en Tomeu, tots serem amb en Tomeu, tots som Tomeu!

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

EL BLOC PER INCA INICIA UNA CAMPANYA ENTRE ELS AFECTATS PER A RECLAMAR PART DE LA TARIFA DE L’ORA COBRADA FINS ARA

antonirodriguez | 12 Setembre, 2009 10:06

Des del Bloc per Inca iniciarem aquesta setmana una campanya d’informació entre els ciutadans de la nostra ciutat pel que fa al retorn d’una part del pagament realitzada pels resident de la zona ORA que es va suprimir el passat plenari de 4 de setembre de 2009.

 

Des del Bloc posarem a la disposició dels veïnats afectats una al·legació que es podrà entregar a l’ajuntament per tal que s’efectuï el reintegrament parcial del rebut de l‘ORA als residents, ja que al nostre entendre aquesta tarifa s’ha vingut cobrant d’una manera irregular des del passat 01 de juny, data en que finalitzà el conveni entre l’empresa concessionària i l’ajuntament.

 

Actualment hi ha 271 afectats per aquest cobrament als quals, al nostre entendre i després de la supressió de l’ORA, se’ls ha de tornar parcialment l’import pagat. L’import que s’ha de tornar no pot ser però la part proporcional de l’any des de l’aprovació per part del plenari de la supressió de l’ORA, ja que resulta que el conveni entre l’Ajuntament i l’empresa cobradora que tenia la concessió del servei havia finalitzat dia 01 de juny de 2009, per la qual  cosa al nostre entendre el retorn hauria de ser directament proporcional a aquesta data.

 

Des del Bloc acusam el regidor responsable d’Hisenda d’una falta absoluta de control de la seva area i d’una improvisació total en la seva gestió i recordam que l’empresa concessionària ja va esser multada per incompliment del conveni en no haver complert una de les clàusules que resultà clau per què el servei d’explotació se’ls concedís a ells tot i no ser la millor oferta econòmica, i que era el que les màquines havien de tornar canvi.

 

Si es tracta de llevar l’ORA, com afirmava el regidor d’hisenda als mitjans de comunicació, per mor de les obres, fa temps que s’hauria d’haver llevada, el que es cert és que aparcar al centre de la nostra ciutat s’havia convertit en una tasca gairebé impossible. Cal tenir en compte les nombroses baixes que hi ha hagut entre els usuaris de la targeta de resident aquests últims temps ja que fa temps que aparcar en el centre s’havia convertit en una tasca gairebé impossible.

 

Des del grup nacionalista elevarem una petició a la propera reunió de la comissió d’hisenda per què es torni obrir al públic i de forma gratuïta l’aparcament de GESA situat al carrer d’Artà, així com també reclamarem el retorn dels doblers pagats de manera irregular i tractarem d’aclarir algunes denúncies que diversos afectats ens han fet arribar sobre el fet que l’empresa, entre els mesos de juny i juliol, un cop ja havia finalitzada la concessió, havia posat al cobrament un pagament fraccionat de l’ORA pel segon semestre de l’any 2009, cosa que s’hauria realitzat, al nostre entendre, d’una forma il·legal, ja que quedava fora del conveni d’explotació del servei per haver aquest finalitzat amb data de dia 01de juny.

 

Pel que fa a la recerca d’una nou sistema de regulació per a la nostra ciutat que el batlle vol posar damunt la taula per a discutir en una propera comissió d’hisenda, en el nostre  programa electoral de 2007 posàvem i mantenim que el nostre partit es mostra totalment favorable a la supressió de l’actual sistema de cobrament i ens mostràvem favorables a la gratuïtat a la zona ORA, establint això sí, un sistema de control sobre els aparcament del centre. I aquesta serà la nostra proposta a la comissió d’hisenda.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

DES DEL BLOC PER INCA HEM DEMANAT LA MEDALLA DE LA CIUTAT PER A ANTÒNIA CORRO I SEGUÍ

antonirodriguez | 17 Agost, 2009 12:20

La setmana passada des del grup municipal del Bloc Per Inca varem demanar la concessió de la medalla de la nostra ciutat per a la Sra. Antònia Corro, per la seva tasca social i educativa. Ha estat una vertadera llàstima que no l'hagi pogut rebre en vida com s'havia començat a preparar amb l'atorgament del premi d'Honor del Dijous Bo.

Per si us interessa veure la petició adjuntem document. Ja us mantindrem informats de com van les coses amb aquest expedient.

 (Segueix)

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Següent»