Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

Tarifes per als caixers automÓtics utilitzables pel p˙blic des de la via p˙blica

antonirodriguez | 23 Maig, 2010 18:59

El grup municipal del BLOC a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració del PLE la següent  

MOCIÓ

La instal·lació d'un caixer automàtic en la via pública, si bé no es pot qualificar com d'utilització privativa, sí comporta una utilització d'aquesta que no s'assimila a un ús general de la via. L'ocupació de la via pública on s'instal·len els caixers té una intensitat superior al que seria l'ús general, que és precisament el que caracteritza l'ús especial que es grava amb el cobrament de les taxes per aquest concepte per part d'un Ajuntament.

Aquesta instal·lació, per part d'una entitat bancària, en línia de façana i orientats cap a la via publica, amb l'evident finalitat de possibilitar la seva utilització per tot usuari que posseeixi el document magnètic i accedir així a una sèrie de serveis, té com a conseqüència immediata la realització d'operacions bancàries des de la via publica i a través dels caixers, amb la consegüent ocupació temporal i parcial de la via publica pels receptors de serveis bancaris, el desenvolupament dels quals és traslladat així des de l'interior de l'oficina bancària a la via pública.

D'aquesta manera, el client pot realitzar un ampli ventall d'operacions fora de l'horari comercial sense necessitat d'utilitzar les dependències de l'entitat de crèdit, que indubtablement obté un profit econòmic d'aquesta operativa que es realitza en espai de domini públic local.A través d'una sentència de 11 de febrer de 2009, el Tribunal Suprem aprecia que "l'existència d'aquests caixers automàtics comporta un aprofitament, no privatiu però si especial de la via pública" que fa que la taxa sigui legítima.

El Suprem entén que l'establiment de la taxa està conforme amb el que indica la Llei d'Hisendes Locals, en el seu article 20: "Les Entitats locals, en els termes previstos en aquesta Llei, podran establir taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, així com per la prestació de serveis públics o la realització d'activitats administratives de competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular als subjectes passius".  

L'actual situació econòmica obliga a les administracions públiques a posar molt d'esment en el control de la despesa pública, però també resulta imprescindible introduir mesures fiscal més justes i solidàries.

Per tot això, el Ple adopta els següent

ACORD

L'Ajuntament d'Inca incoarà la modificació de l'Ordenança general reguladora de les taxes municipals per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o dels terrenys d'ús públic municipal per tal d'incloure tarifes per als caixers automàtics utilitzables pel públic des de la via pública.

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

LĺAJUNTAMENT DĺINCA I LA TRAMA GURTEL, M╔S GREU DEL QUE SEMBLAVA

antonirodriguez | 18 Maig, 2010 13:15

Des del BLOC PER INCA volem manifestar la nostra preocupació en veure com el nostre ajuntament es troba ara involucrat en un tema de corrupció política com és el cas Gurtel, al temps que la fiscalia investiga un punt concret de la possible trama dut a terme per l’equip de govern del PP d'Inca i que és la contractació de l’empresa OWER MCW per a l’elaboració d’una enquesta que va ser lliurada el setembre de 2008.

Des del nostre grup municipal ja ens adonarem del cas en assabentar-nos de la realització d’una enquesta telefònica  i dins el mes de juny de 2008 ja demanarem a l’equip de govern que ens contestés una sèrie de qüestions sobre la mateixa.

Ara, passats gairebé 2 anys, torna a destapar-se la caixa dels trons i com més aprofundim en el tema més preocupats quedem de com es varen fer les coses en el seu moment.

I quedam preocupats, malgrat les explicacions donades pels  representats municipals, per què crida molt l’atenció que precisament és donés la contractació d’aquesta enquesta a una empresa lligada profundament al PP, OWER MCW va contractar més de 1’2 milions d’euros amb el Govern d’en Matas i a més a més va ser l’empresa que li realitzà la campanya electoral,  i que, en el seu moment, no va presentar ni pressupost per a l’elaboració de l’enquesta.

També ens preocupa que les altres dues empreses que sí en presentaren no els passessin pel registre d’entrada i que la quantitat contractada fos de 17400 euros quan tothom sap que si, amb la llei de contractes actual, ho haguessin fet per 18 mil s’havia de treure a concurs públic i d’aquesta manera s’ho estalviaven i així es podia donar la contractació directament.

Però els fets són encara més greus: han volgut fer passar un contracte negociat sense publicitat per un contracte menor, ja que quan s’inicià el procès era vigent la llei de contractacions anterior a 1 de maig de 2008 que indicava que qualsevol treball contractat per l’ajuntament superior a 12 mil €, IVA  inclòs, s’havia d’obrir un plec de clàusules administratives i no es va fer. Com tampoc es varen fer passar els pressuposts per registre d’entrada, cosa que tenien l’obligació de fer.

Aquest, per desgràcia, és un fet reiteratiu i reincident d’aquest PP, com ja venim denunciant cada any durant el debat de les factures extrajudicials. 

Des del Bloc per Inca esperarem que la fiscalia de balears actuï i desprès ja valorarem si existeixen responsabilitats polítiques més enllà de la via judicial.

Categoria: General. Comentaris: (2). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

PREMIS DE MAIG, LA TASCA DE LĺOCB A INCA I EL NOM DE LA NOSTRA LLENGUA: CAT└L└.

antonirodriguez | 16 Maig, 2010 11:08

Ahir vaig poder acudir al lliurament dels PREMIS DE MAIG que des de fa 13 anys atorga la delegació de l’OCB a Inca.

Una festa de la cultura, celebrada al Centre Bit d’Inca, de la que voldria destacar els premiats, els vertaders protagonistes de la vetllada: La Revetlla d’Inca, Alcúdia ràdio, Felip Munar, el Col·lectiu Teranyines de Sant Joan, les Àguiles de Pollença i la menció especial per al bon amic Llorenç Massutí.

Dels mèrits de tots ja se’n va fer menció especial així com també voldria parlar de la presentació duta a terme pels joves periodistes inquers Aina Morales i Antoni Jaume Morell, la música va anar a càrrec del grup senceller que tocà peces en la “nostra llengua” i ens recordà a Llac, Raimon i molts altres cantautors catalans.

Després vingueren els discursos del president de l’OCB-país com de la presidenta Antònia Fornés de la  delegació d’Inca i una menció molt especial per l’Amic Antoni Colomer, ex-president de l’OCB d’Inca i que actualment s’està recuperant d’una greu malaltia.

I per acabar, les paraules de la regidora de cultura de la nostra ciutat, una regidora que duia un discurs escrit on es relataven les meravelles del que es feia a nivell municipal pel que fa a la cultura però que en tot moment utilitzà l’eufemisme “la nostra llengua” per anomenar el català.

Com heu vist també jo ho he posat abans entre cometes. I és que aquest equip de govern comandat per Pere Rotger, que fa poc es negà a votar una moció municipal a favor de la unitat de la llengua catalana, que ha obert la possibilitat de presentar els treballs de les jornades d'estudis locals en qualsevol idioma i que sempre que te oportunitat de parlar de l’idioma que parlem a Mallorca mai diu català, sempre en els discursos oficials parla de “la nostra llengua”, com si estassin empegueïts de anomenar-la pel seu nom.

El poeta i activista cultural Josep Maria Llompart, en un discurs al principi de la democràcia, mentre la massa li anava cridant mallorquí, mallorquí... per marcar diferencies idiomàtiques, ell anava clamant al cel: català, català, català...

Passats els anys els cadells conservadors d'Inca encara no han après que la nostra llengua té un nom i aquest nom es diu català. 

Categoria: General. Comentaris: (3). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

LĺAJUNTAMENT DĺINCA PERMET, SENSE CAP CONTROL, BARRERES DĺOBRES PARTICULARS DAMUNT LA VORAVIA

antonirodriguez | 11 Maig, 2010 17:26

Mentre l’ajuntament d’Inca es gasta part del seu pressupost en eliminar les barreres arquitectòniques i en conseqüència els doblers públics, en una despesa per altra part molt necessària, resulta que al mateix temps permet que certes obres ocupin la via pública de manera interminable i sense cap control ni un, com es pot veure a les imatges, sense preocupar-li el perill que això pot suposar per als vianants i les molèsties que crea a la gent que ha de moure’s per damunt aquesta voravia de la carretera de Selva cantonada amb el carrer Miquel Àngel.

Aquesta obra fa un any exacte que s’hauria d’haver finalitzat i en canvi es troba d’aquesta manera.

En aquest cas concret és necessari que es tapiï l’obra, s’elimini les barreres i es llevi aquesta caseta instal·lada enmig del pas públic.

A la propera comissió d’urbanisme des del BLOC PER INCA demanarem a l’equip de govern que prengui les mesures necessàries per què això no es repeteixi con en canvi ha succeït fins fa poc a l’avinguda d’Alcúdia on des de feia molt temps també unes altres obres impedien la bona circulació dels veinats.

Mentre es gastem els doblers públics en l’eliminació de les barreres arquitectòniques després permetem a certes empreses constructores que posin les traves que els passi per davant.

Per afegir-hi al banyat, resulta que els veïnats del carrer han de patir uns clots on, de grossos que són, hi poden sembrar cols.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

CANDIDAT DEL PSM A INCA

antonirodriguez | 08 Maig, 2010 08:45

 

Ahir vespre l'agrupació del PSM  d'Inca, amb un procés d'eleccions internes, em va elegir candidat a les properes eleccions municipals del maig de 2011. No cal que us digui que m'omple de goig aquest fet i per tal de que en quedi constància us adjunt el discurs que vaig fer abans de ser elegit. Gracies a tots i ara toca continuar treballant, amb més esforç si cal, per al futur proper.

 

Benvolguts amics i amigues del PSM d’Inca

Com tots sabeu des del moment en que l’assemblea de la nostra agrupació a Inca va creure oportú obrir un procés de primàries per tal de designar la persona que haurà d’encapçalar la candidatura municipal del PSM al maig de 2011 ja vaig manifestar la intenció de presentar la meva candidatura i així vos ho vaig fer saber a tots: que avui i a aquesta hora jo seria a la graella de sortida per a demanar-vos el vot.

El vot per un candidat de qui no cal vos facin grans presentacions, tots em coneixeu: 24 anys de militància activa, membre de diversos secretariats locals i de l’actual executiva del PSM, 9 anys com a regidor del grup municipal i 3 amb un càrrec dins l’actual govern de les Illes Balears  pens que són prou com perquè sapigueu qui i com som i de la meva estima pel partit i per la nostra ciutat.

Esper ser un bon candidat i mantenir el llistó dels qui m’han precedit: Jaume Crespí, Pere Raió, Bernat Amengual, Antoni Alorda i na Xisca Vives, i si som elegit, no defraudar-vos en l’elecció, ni a voltros ni a aquells fundadors d’Esquerra Republicana Balear que ens contemplen: Antoni Mateu i Pere Pau Capó, dels quals el nostre partit i la nostra gent sen sent hereva i orgullosa.

Un dels punts que remarcava en la meva carta era la petició que vos feia de màxima participació de la militància en aquesta elecció per tal de demostrar la força interna i la unió existent dins el nostre partit en general i de la nostra agrupació en particular.

En un moment de descrèdit generalitzat de la classe política pens que és hora de què la nostra gent faci una passa endavant amb el cap ben alt i torni a demostrar amb fets, com ha demostrat fins ara, que no tots els polítics som iguals, que la gent del PSM és gent honrada i honesta, que es mereix tot el respecte i la confiança dels ciutadans.I aquest és un dels motius amb els quals faig comptes presentar la nostra candidatura a les properes eleccions, una candidatura amb un projecte sòlid i net per a la nostra ciutat, un projecte de futur però també de present, de demostrar que quan ens ha tocat estar a l’oposició hem fet la nostra feina de manera impecable i demostrar que quan governam en sabem, com a mínim, tant com els altres.

La feina realitzada fins ara en tasques de govern o d’oposició ha demostrat i ha de demostrar a la gent que no som uns il·lusos ni uns il·luminats. Que la gent del PSM tocam de peus a terra i que, davant un projecte de ciutat en què en moltes ocasions han primat els interessos d’uns pocs per damunt dels de tots, un model ranci i conservador de ciutat ja esgotat després de 15 anys de mandat personalista de Pere Rotger, la gent del PSM,  deia, tenim un projecte renovat, propi i diferent  per a Inca, per una ciutat que ha de menester un fort impuls econòmic, social i cultural.I nosaltres li ho donarem. I quan dic nosaltres em referesc a tots, a tota la militància i a tots els simpatitzants del PSM.

Comp amb vosaltres per assolir aquest càrrec, aquesta tasca, que duré amb el màxim orgull per a tirar endavant una candidatura que sigui capaç de governar la nostra ciutat a partir del 2011 amb un model de ciutat per a tots i d’acord amb un país més nostre pel que fa a la nació i a la llengua, preservant més la terra i l’entorn i amb un model social que tengui en compte la realitat de la gent que hi viu.

Gràcies a tots i a totes pel vostre suport. Visca el PSM, Visca Inca.

 

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

SOBRE LA REFORMA DEL POLIESPORTIU MATEU CANYELLES, EL PLA E 2010 I LA CONSTRUCCIO D'UN ROCĎDROM

antonirodriguez | 30 Abril, 2010 16:40

EL Govern Central ha posat en marxa per a l'any 2010 i per segon any consecutiu un nou Fons Estatal d'Inversió Local, conegut com a  Pla E.

Després de la crisi econòmica en que es troba la nostra societat és cert que les obres del Pla E han servit per minvar l'atur en un sector molt específic com ara el sector de la construcció però, sense cap dubte, ha creat moltíssim problemes a altres sectors d'Inca i molt especialment al sector comercial.

És per aquest motiu que durant el passat plenari del mes d’octubre de 2009 des del grup municipal del BLOC per Inca (PSM- Alternativa) varem demanar que, de cara a una bona planificació de les obres, abans de decidir res al respecte es consultés els projectes al Consell Municipal d'Urbanisme per què aquest pogués fer les seves aportacions.

És evident que hi ha projectes que no impliquen haver d'aixecar més carrers i ja llavors ja ens decantàvem perquè aquesta havia de ser una prioritat per al 2010: no trencar el difícil equilibri que s’està duent a terme en el sector del petit comerç urbà a Inca. Per això també proposàrem la remodelació, entre d’altres, de les instal·lacions esportives del Mateu Canyelles i ara, sense que en cap cas se’n hagi fet menció per part de l’equip de govern, aquest projecte veurà la llum segon sembla ens han notificat fa poc a la darrera reunió de l’IMAF.

Així i tot però ens hauria agradat poder consensuar el projecte i les condicions de licitació del mateix per poder aportar el nostre gra d’arena. Un gra d’arena que va encaminat a donar cabuda a una aspiració de molta part del jovent d’Inca afeccionada a la pràctica de l’escalada en diferents modalitats i que fins ara s’han de desplaçar fora d’Inca per a poder-ho practicar.

Així la construcció d’un rocòdrom per a l’escalada tant des de la vessant esportiva com la lúdica posaria fi a aquesta aspiració i el jovent veuria com es realitza la seva legítima petició.Degut a que això no ha estat possible fins aquí és per això que el nostre grup municipal presenta a aprovació del ple els següents:

ACORDS:

Primer: L’ajuntament d’Inca es compromet a incloure la construcció d’un rocòdrom en l’actual remodelació del pavelló Mateu Canyelles.

Segon: L’ajuntament d’Inca es compromet a licitar el projecte i que en les seves bases es premiï les millores al projecte a aportar per part de les diferents empreses en lloc de la rebaixa econòmica que es venia fent fins ara i que al final no ha servit per què realment es donés els diferents projectes de 2009 a les empreses que havien presentat l’oferta econòmica més baixa.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

SOBRE LA INVESTIGACIË DELS CRIMS DEL FRANQUISME

antonirodriguez | 30 Abril, 2010 16:38

D’acord amb l’article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local de les Illes Balears, el grup municipal del Bloc per Inca (PSM-Alternativa) proposa al Ple d’aquest Ajuntament la discussió i aprovació de la següent: MOCIÓ 

Els processos de transició des de règims dictatorials cap a règims democràtics s’han de regir, d’acord amb el que han establert les Nacions Unides, pel principis de veritat, justícia i reparació. L’objectiu de la reconciliació no es assolir sobre la base de la impunitat, sinó sobre les bases de l’acció de la justícia pels que hagin comès crims i de la reparació a les víctimes. 

En el cas espanyol, la transició a la democràcia va ser possible gràcies a un important esforç de reconciliació per part de diferents sectors socials i polítics.

Passats trenta anys, cal completar el procés transicional amb una adequada aplicació dels principis abans esmentats. Només així s’haurà conclòs vertaderament el procés democràtic. 

La llei espanyola 52/2007, anomenada de Memòria Històrica, juntament amb la normativa que la desenvolupa, constitueix una passa endavant en qüestions com el reconeixement de les víctimes, però ha de ser completada amb una adequada actuació dels poders públics i de la Justícia en assumptes com la identificació de les víctimes i la investigació dels crims del franquisme. 

Experts en dret penal internacional de tot el món coincideixen en la necessitat d’abordar aquesta investigació dels crims de la guerra civil espanyola i de la posterior dictadura. La seva més que probable tipificació com a crims de guerra i crims contra la humanitat determina la seva imprescriptibilitat i la seva no afectació per la Llei d’Amnistia de 1977, exclusivament referida a delictes polítics. 

És per aquest motiu que resulten altament preocupants els actuals intents d’impedir i aquesta investigació, fins a l’extrem de l’acusació de prevaricació al jutge Baltasar Garzón. Aquests intents de criminalització estan mereixent la perplexitat i el rebuig dels demòcrates de tot el món.

 Per això: 

Primer: El Ple de l’Ajuntament d’Inca es declara favorable a la investigació dels crims del franquisme, que ha de permetre completar la transició a la democràcia amb una adequada aplicació dels principis, internacionalment reconeguts, de veritat, justícia i reparació.

Segon: El Ple de l’Ajuntament d’Inca  comparteix amb els demòcrates de tot el món el rebuig més ferm als intents d’impedir i criminalitzar les investigacions dels crims de la guerra civil espanyola i de la dictadura franquista.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

sobre el dret a decidir i consultes populars

antonirodriguez | 30 Abril, 2010 16:37

El grup municipal del BLOC a l’Ajuntament d’Inca presenta a la consideració del Ple la següent M O C I Ó

 En una democràcia, el poble és el dipositari de la sobirania i a ell li correspon el dret a decidir el seu futur.

Els pobles de les Illes Balears són titulars del dret d’autodeterminació. 

En un sentit més ampli, tot estat democràtic ha de garantir als seus ciutadans la participació en els assumptes públics. El referèndum, com a institut de democràcia directa, és una de les fórmules més poderoses de participació.

 La desmotivació política, l’allunyament dels ciutadans dels afers públics i la baixa participació electoral, són fenòmens creixents: la recepta per tractar l’apatia democràtica és més democràcia. Convidar els ciutadans per decidir per si mateixos qüestions de transcendència pública, sobretot si també se’ls reconeix el dret a promoure les consultes, pot servir de revulsiu i d’aprofundiment democràtic.  

L’Estatut recull la competència de desplegament sobre les consultes populars (art. 31.10), mentre que la Constitució Espanyola, incomprensiblement, reserva a l’Estat l’autorització per a tota convocatòria (art. 149.1.32). El Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d’octubre de 2001, va aprovar, per unanimitat, una proposició no de llei que instava el Govern a elaborar una llei de consultes populars.  

Això no obstant, no existeix encara una regulació dels referèndums per al conjunt de les Illes Balears ni els d’abast illenc, mentre que la llei de bases de règim local i la llei balear de règim local regulen la consulta popular municipal.

 Per tot això, el Ple de l’ajuntament d'Inca adopta els següents: ACORDS

Primer.- El Ple de l’ajuntament d'Inca afirma el dret a decidir el seu futur del poble de les Illes Balears.

Segon.- El Ple de l’ajuntament d'Inca insta a l’elaboració d’una llei que reguli les consultes populars a l’àmbit de les Illes Balears, incloses les consultes de caràcter insular que han de ser competència dels Consells.

Tercer.- El Ple de l’ajuntament d'Inca es compromet a col·laborar institucionalment amb les iniciatives locals que pretenguin la celebració de referèndums.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

CONTRA LA CORRUPCIO

antonirodriguez | 30 Abril, 2010 16:36

Antoni Rodríguez i Mir com a portaveu del grup municipal del BLOC  per Inca PSM-EN/Alternativa) a l’Ajuntament d’Inca, eleva a la consideració del Ple la següent 

M O C I Ó

 La ciutadania de les Illes Balears veu amb preocupació i escàndol el seguit de casos de corrupció política que, a més d’afers puntuals, ha afectat de ple les direccions polítiques de PP i UM de l’anterior legislatura.

A nivell de garanties processals, s’ha de respectar el principi de presumpció d'innocència, com és clar que la simple condició d'imputat no és motiu suficient per comportar de manera automàtica l'abandonament de càrrecs públics; però sí cal una reacció immediata i proporcional davant fets reprovables amb l’assumpció conseqüent de responsabilitats polítiques, al marge de les responsabilitats penals que, eventualment, es puguin determinar.

Les exigències ètiques s’han d’imposar a l'oportunitat i el corporativisme polítics. Des d'aquest punt de vista, resulta inadmissible que continuïn en càrrecs de màxima responsabilitat persones  que són formalment acusades de  delictes relacionats amb la corrupció  en un pronunciament judicial dictat en el marc d'una instrucció.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Inca adopta els següents ACORDS

1)     L’Ajuntament d’Inca expressa el seu total rebuig a qualsevol forma de corrupció vinculada a l’exercici de la política, expressa el compromís de tolerància zero vers la corrupció i dóna suport a totes les mesures per reaccionar-hi, des de la investigació dels fets fins a les mobilitzacions ciutadanes.

2)     L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears a continuar col•laborant amb la justícia perquè surtin a la llum tots els eventuals casos de corrupció.

3)     L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears i a totes les institucions públiques afectades que prenguin les mesures adients per garantir el retorn a la ciutadania dels doblers defraudats en casos de corrupció.

4)     L’Ajuntament d’Inca insta els partits polítics afectats per casos de corrupció a la regeneració interna que superi l'etapa política anterior i el compromís clar en uns principis ètics mínims en l'exercici de la funció política. 

5)     L’Ajuntament d’Inca insta el conjunt de partits i institucions a la màxima transparència, el rigor en l’administració dels recursos públics, la tolerància zero amb els casos de corrupció i la sortida de les persones que hi estiguin implicades.

6)     D’acord amb el punt anterior, l’Ajuntament d’Inca considera que totes les persones contra les quals s’hagi dictat acte de processament o obertura de judici oral o a les quals un jutge hagi imposat mesures cautelars de caràcter penal, haurien de dimitir o ser cessats dels seus càrrecs de responsabilitat política.

7)     L’Ajuntament d’Inca insta a les Corts Generals i al Parlament de les Illes Balears a impulsar les reformes legislatives necessàries per tal de revisar la situació institucional de les persones processades així com el règim d’aforament.

8)     L’Ajuntament d’Inca insta a les Corts Generals i al Parlament de les Illes Balears a emprendre les reformes legislatives necessàries per tal d’impulsar mesures a favor d’una major transparència en la gestió política, en especial en retre comptes comprensibles en matèria econòmica, en la publicitat del patrimoni dels càrrecs públics, i en favor de la participació dels ciutadans en les decisions institucionals i en la militància política.

9)     L’Ajuntament d’Inca insta el govern de l’estat a dotar dels recursos humans i tècnics suficients la Fiscalia Anticorrupció i els serveis d’Inspecció de l’Agència Tributària a Balears.

10) L’ajuntament d’Inca es compromet a adoptar i insta totes les institucions de les Illes Balears a adoptar i, en el seu cas, aplicar normatives que permetin retirar les fórmules de reconeixent (tals com títols, medalles o exposició de retrats d’intenció honorífica) a les persones que hagin desenvolupat tasques polítiques i sobre les quals hi hagi una sentència ferma per delictes de corrupció política. Antoni Rodriguez i MirPortaveu del grup municipal del Bloc per Inca (PSM-Alternativa) 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Debat sobre els extrajudicials de l'ajuntament d'Inca de l'any 2009

antonirodriguez | 30 Abril, 2010 16:36

Tornam avui, com cada any,a repetir el relat de la crònica d'un mort anunciada. La mort econòmica d'un ajuntament que veu com any rere any el forat econòmic que aquesta majoria deixa a la ciutadania es cada vegada més gran. El 2009: 18 milions d’€; El 2010: 20 milions de deute.

Aquest és el darrer debat sobre les factures extrajudicials al qual l'actual batlle hauria d’haver assistit, ja que veim que fins al moment encara no s’ha incorporar al ple. Un debat que ell s'havia compromès contínuament al llarg d’aquest anys a solventar i després de 15 anys de govern de la nostra ciutat, no haurà aconseguit dur a rotllo. Se'ns dubte aquest serà, a l’hora de fer balanç, un punt fosc en la seva gestió.

1'53 milions d'euros de deute sense partida pressupostària per a 2009. I repetim la història; 1'8 milions de 2008;  2'46 milions de 2007; i 1'5 milions de 2006. 4anys, que són una legislatura, i que l'ajuntament d'Inca ha gastat sense tenir pressupostat. 7'4 milions gastats per damunt del pressupost ordinari. Quina casualitat.

Resulta que amb el que aquest ajuntament dirigit pel PP s'ha gastat sense tenir pressupostat hauria pogut pagar ell tot solet la reforma del Teatre Principal.

1'53 milions que s'han de pagar, o no, perquè no queda més remei. L'ajuntament ha comanat unes feines, les han fetes i s'han de pagar. La pregunta que ens hem de fer però és s'hi aquestes feines realment s'haurien d'haver encomanades, si eren realment imprescindibles pel bon funcionament de l’ajuntament.

Perquè, Sr Ferrari i vostè ho sap, uns extrajudicials han de ser per pagar allò que realment és una excepció. Estem cansats de repetir que si un motor es romp i la partida de reparacions o canvis de motor s'ha exhaurit evidentment s'ha de reparar el motor, el que la llei no preveu però de cap manera és que es puguin utilitzar la formula de pagament extrajudicial en factures de lleixiu, clor o despeses de ferreteria que han d'estar previstes a principi d'any quan ens duen el pressupost a aprovació.

Es evident i tots ho sabem que les feines s'han de pagar però s'han de pagar amb el pressupost ordinari i s'han de pagar sota un estricte control. Quin control però és el que ens ofereix vostè? Per què em de pagar ara factures fins i tot de 2005? Quin control exercia el seu partit damunt aquestes factures de fa 5 anys? De la legislatura anterior!

Quina manera és aquesta d'atendre el pagament a les empreses que estan passant per moments de dificultat si una entitat com l'ajuntament es torba 5 anys en pagar una factura de 3'2€?

Si no fos per què estem parlant de doblers públics Sr. Ferrari, Sr Rotger, la situació faria riure.

I si em de continuar parlant de control, quin control exerceixen vostès sobre factures que es pagaran a partir d'avui a empreses i que superen els famosos 18 mil euros? Quin procés de contractació amb els proveïdors, les factures dels quals superen els 18 mil euros i per a les quals haurien hagut de treure concurs negociat i no ho feren? Vostès saben que haurien d'haver demanat tres pressuposts i no ho feren, i en alguns casos han triat l'empresa que els ha donat la gana.

Per no repetir el tema del fraccionament de les factures. Certes empreses que han contractat i que han presentat factures per diversos treballs que fraccionadament sumen imports totals superiors al 18 mil euros: 57.343,46 €, 25.239'35, 25.249'93, 28.988'43 a un empresa que darrerament ha sortit a tots els mitjans de comunicació per estar investigada per la fiscalia, 63.297'01 o 72.550'46;  són mitja dotzena d'exemples de falta de transparència. Són 6 clars exemples de perquè vostès usen i abusen de les factures extrajudicials, de per què hi posen factures ordinàries dins el mateix sac, per entre tot tapar un poc tota aquesta falta de control voluntària.

Vull fer una aturada molt especial en aquest punt. Mirin: em sap molt de greu per les empreses a les quals fan referència aquestes factures perquè estic gairebé segur que han fet les feines que facturen però resulta que per mor de la seva mala gestió aquestes empreses no poden cobrar l’import indicat. No poden cobrar res per la feina feta per què vostès en el seu moment es varen passar pel forro la llei de contractacions i feren la seva part de la feina molt malament.

Resulta que les factures indicades no han passat per cap procés de contractació, i això en els temps de correm és molt perillós per què està quedant més que clar, claríssim, que si vostès paguen aquestes factures en el que s’han botat tota la reglamentació de contractació de l’administració, resulta, deia, que vostès cauran en prevaricació.

I no crec que l’any en que el batlle abandona la batllia es vulgui embrutar les mans d’aquesta manera.

Continuant amb la dissecció del les factures extrajudicals torna a passar que com cada any no tenim ni per pagar el llum i ara veim que el deute de l'ajuntament amb GESA és de 68 mil euros de novembre i desembre de 2009. Segur que a qualsevol particular aquesta empresa ja li hauria tallat el corrent per una quantitat molt més ínfima.

Per no parlar de les entitats socials i culturals a les quals vostès els deuen importants quantitats de l'any passat: al setmanari Dijous d'Inca: 27.113 €, als Revetllers del puig d'Inca, a la Revetlla, als xeremiers i als castellers, a l’associació de comerciants, a Finestra al Sud a l'Esplai d'Inca o a la Fundació es Garrover. Quina taringa!

I això és el que se sab perquè si avui ens duen factures de 2005 qui ens assegura que l'any que va encara no ens duran algunes d'enguany que hagin quedat misteriosament dins un calaix.

També cal recordar que ja durant el 2009 des dels grups de l’oposició els presentarem un moció en la qual plantejàvem a l'equip de govern del PP la possibilitat, a través de la Sindicatura de Comptes, de realitzar una Auditoria externa que fiscalitzés les factures extrajudicials aprovades per ple durant els 4 anys darrers, les modificacions de crèdit del pressupost, de la fiscalització dels contractes, de l'anàlisi i l’avaluació de la situació del patrimoni de l’ajuntament d'Inca i dels serveis prestats així com l’examen, comprovació i fiscalització dels comptes i documents relatius als ajuts de contingut econòmic concedits per aquesta institució. Vostès s'hi negaren en rodó i hi votaren en contra.

Només els puc prometre que si la propera legislatura depèn de nosaltres i el nostre partit  governa o portarem a terme.

I ho durem a terme per tot el que estem parlant avui, del que parlem cíclicament cada any, que conforma i dóna cos a un espectacle lamentable per a la nostra ciutat, un ajuntament endeutat més que mai, amb una política econòmica sense ordre ni control polític, amb una nefasta gestió econòmica (20 milions de deute) i intentant amb la presentació de pagament d'aquestes factures de la manera que ens ho duen avui per amagar part de la seva obscura gestió passant per damunt del control dels tècnics de la casa, per què vostès saben molt be que algunes de les factures que ens duen avui no passarien un mínim control administratiu i que no se'ls haurien admès sense les advertències pertinents.

Deixi'm acabar amb la mateixa reflexió que els faig cada any, una reflexió que s’hauran de fer els ciutadans d'inca. Els pressuposts que any rere any vostès ens presenten no són més que paper banyat que no serveix per res més que no sia per matar el paper burocràtic de la seva aprovació. Són fruit d'un malabarisme financer per quadrar els números en fer els pressuposts.

Tanmateix vostès fan i desfan sense importar-los el que se'n duen per davant.

Any rere any els deim els mateix, que tot això diu molt sobre les formes i les maneres que vostès tenen sobre la planificació del pressupost, maquillant l'augment de despeses ordinàries, la manca de control a l'hora d'autoritzar el pagament d'algunes factures .

Com a solució a tot aquest desgavell, només queda exercir un major control, evitant les factures supèrflues, com la de publicitat, planificar les inversions i realitzar un pressupost ajustat a la realitat.

Aquesta és sens dubte sr batlle la seva gran assignatura pendent que malgrat reiteradament any rere any ens ha promès que ho solucionaria i no tornaria a succeir, tanmateix la realitat és caparruda i ara veim que torna a passar.

Pensi això sí senyor batlle el que li deia abans, amb el que aquest ajuntament s’ha gastat fora de pressupost durant els darrers quatre anys, 7’4 milions d’€, ja atendríem per pagar el Teatre nosaltres tot solets. Moltes gràcies i res més, de moment. 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent