Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

PER UN CONSELL MUNICIPAL D'URBANISME I MEDI AMBIENT

antonirodriguez | 23 Gener, 2009 19:32

Benvolgus blocaires,

avui hem presentat una moció per a discutir al proper plenari d'Inca on demanem la creació del Consell Municipal d'Urbanime i Medi Ambient. Un espai de trobada, un organisme de consulta i participació per posar l'urbanisme al servei del ciutadà, que tengui en compte el seu parer, lluny de l'actual model del PP d'urbanisme dissenyat als despatxos.

A continuació, si us interessa teniu el text de la moció.

Antoni Rodríguez i Mir, en representació del Grup Municipal del BLOC (PSM-Alternativa) a l’Ajuntament d’Inca, formula la següent proposició a favor d’uns projectes urbanístics municipals més participatius i la creació del Consell Municipal d’Urbanisme i Medi Ambient.

MOCIÓ

L’actual majoria de govern al consistori d’Inca ha posat i està a punt de posar en marxa una sèrie de projectes urbanístics sense comptar amb el parer dels afectats més directes que en aquest cas són els veïns de les diferents zones en qüestió. No parlem de les grans obres que ja s’han realitzat o de les que, allargant-se eternament, esperen arribar a bon port.

Parlem de les obres que afecten directament als veïnats just sortir al portal de ca seva, com ara les reformes dels carrers de sant Francesc, de l’Aigua o de Sant Bartomeu, per posar uns exemples, i que ara s’allargaran en demesia en iniciar els projectes previstos amb el pla d’inversions estatal, (Jaume II, Reis Catòlics, gral. Luque, Jaume Armengol o la plaça del Bestiar).

Fins ara l’equip de govern s’ha limitat, quan ho ha fet, a informar a l’oposició. En cap cas ha intentat arribar a cap tipus de consens amb la resta de partits del consistori amb els projectes a que fem referència. En tot cas han informat, mai han consensuat.

Es tracta de canviar aquesta dinàmica. Pel bé de la nostra ciutat no es pot permetre un urbanisme com l’actual, capficat a dur endavant un model urbanístic d’Inca ideat exclusivament des del despatxos. Cal un espai de reflexió i de debat, un organisme de consulta i participació entorn al desenvolupament de la nostra ciutat, la protecció del patrimoni arquitectònic i la defensa del medi ambient, on s’elaborin les propostes i amb l’objectiu de recollir les inquietuds ciutadanes per promoure el debat i les accions de millora de l’entorn urbà.

Cal sí un model participatiu on tots els afectats puguin aportar el seu gra d’arena. És tracta de guardar les formes i de canviar la manera de fer, per tenir en compte el parer de diversos sectors, com ara els veïnats, afectats per diverses accions promogudes des de l’ajuntament i que actualment s’han assabentar d’allò que els afecta més immediatament quan, esverats, ja s’han iniciat les obres davant el seu portal sense que ningú abans els hagi tingut en compte.

Per evitar la repetició d’aquestes pràctiques d’urbanisme de despatx és necessari crear un espai de debat i de consens dels diferents projectes i objectius. En casos concrets parlar d’accessibilitat, més bona il·luminació, més espai per a vianants, recuperar indrets com a zones de trobada. Consensuar estratègies amb els afectats: materials, arbrat, bancs, lluminàries i arribar a propostes concretes. Entre tots prioritzar les actuacions a dur a terme i negociar donant a entendre d’una manera clara quin tipus d’urbanisme, quina reserva del medi ambient, volem per a Inca.

Per aquests motius i amb la finalitat que els ciutadans d’Inca puguin participar de forma activa pel que fa als projectes urbanístics que han d’afectar el model de la nostra ciutat, el grup municipal del BLOC (PSM-Alternativa), proposa per a la seva aprovació al ple de l’Ajuntament d’Inca els següents: ACORDS:

Primer.- L’ajuntament d’Inca cercarà i posarà en marxa els mecanismes participatius adequats per a tal de consensuar amb els afectats i amb els partits de la corporació els projectes urbanístics que afectin a la ciutat.

Segon:- L’ajuntament d’Inca posarà en marxa la creació del CONSELL MUNCIPAL D’URBANISME I MEDI AMBIENT com a organisme de consulta i participació de tots els partits polítics, les entitats i els particulars interessats en el desenvolupament urbanístic, la protecció del patrimoni arquitectònic i la defensa del medi ambient de la ciutat.

Inca, 23 de gener de 2009 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comentaris

Publica el teu comentari