Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

PLENARI DE L'AJUNTAMENT D'INCA GENER 09

antonirodriguez | 31 Gener, 2009 18:40

Benvolguts Blocaires,

ahir hi va haver plenari a l'ajuntament d'Inca.

A continuació trobareu l'argumentari dels punts que em tocà defensar en nom del nostre partit.

També hi trobareu els precs i preguntes que voliem presentar i que per falta de temps no ens fou possible.

Aquestes preguntes les presentarem per registre d'entrada i aprofit l'oportunitat per si trobau que em de demanar alguna cosa ens ho faceu arribar i ja us direm quina ha estat la resposta.

Salutacions cordials, Antoni Rodríguez 

ARGUMENTARI PLENARI 30 GENER 2009 

1.- Aprovació acta cessió anterior: revisar pagina 169.

2.- Decrets de Batlia.

 

3.- Bases reguladores de la convocatòria de “subvencions per al foment del comerç”.

 

Crec no equivocar-me si diem que des del Bloc varem ser dels primers que demanarem subvencions per un cas d’extrema gravetat com és ara el que els toca viure als comerços del centre de la ciutat en particular però també dels molts veïns que estan patint a dia d’avui d’unes obres inacabables.

Tot i la negativa inicial de l’equip de govern a dur-ho endavant ara no els ha quedat més remei que prendre cartes a l’afer per la seva pròpia ineficàcia en el tema.

Unes obres, les del mercat que no havien de costar res i que, de moment ja hem de pagar 850 mil € d’extres a l’empresa que fins ara tenia la concessió per què se’n vagi, 850 mil € directes de la bossa dels inquers per un mercat que no havia de costar res i que se n’ha duit per endavant una dotzena de comerços que han hagut de tancar per no poder resistir eternament unes obres  com les que ens toca patir.

No havien de costar res al ciutadà, havien d’estar acabades en un any i mig i resulta que de moment sseran 850 mil € més el valor de les molèsties a comerços i veïns, més aquestes indemnitzacions, per cert per a l’any 2008 s’havien compromès a gastar-se 100 mil € en promoció del comerç a la zona i que han fet? Res. Res a part de passar-se una legislatura completa per acabar unes obres que havien de ser modèliques a la nostra ciutat i que no han resultat res més que una altre “xapussa”, un nyarro amb permís del Sr Garcia, del nostre regidor d’urbanisme.

Evidentment aquest no és el model d’ajudes que nosaltres hauríem duit endavant, com pot cobrar tothom igual? Com podem deixar de banda els comerços més perjudicats que són aquells que ja han tancat? Com podem deixar de banda els veïnats? Per què sols podran rebre ajudes els comerços inscrits en l’area que vostès marquen i no els de 2 metres més enllà si també aquests han patit per mor de vostès? I sobretot, per què ens duen una proposta tancada que en cap moment els ha interessat negociar amb els membres de l’oposició i s’han limitat a informar-nos sobre el fet en qüestió. Com que vostès tenen majoria absoluta es creuen portadors de la veritat absoluta idò bé, s’ho facin sols. Quan vulguin consensuar ens trobaran, mentre l’únic que facin sigui informar-nos, quan ens informen, no tindran el nostre vot favorable.

Moltes gràcies per la seva atenció.

 

4.- Aprovació provisional revisió adaptació PGOU al PLA TERRITORIAL. (ANDREU CABALLERO)

 

5.- Moció PP dissolució ajuntaments governats per ANB. (ANDREU CABALLERO).

 

6.- Moció BLOC creació Consell Municipal Urbanisme i Medi Ambient.

 

7. Moció PSOE reial decret estímul economia i treball.

Tema d’Inca a part, de com han anat les informacions sobre el pla d’inversions estatals i la manca d’informació donada per l’equip de govern amb la qual cosa hi estaríem d’acord gairebé al 100 x 100 anem a parlar del text de la moció que vostès ens duen a debat. Hi ha mocions per demanar realitzacions, n’hi ha per què l’equip de govern faci tal o qual activitat o dugui endavant tal o qual esdeveniment, hi ha mocions per a incitar a la col·laboració entre administracions, hi ha mocions de condemna, hi ha mocions de suport a col·lectius desvalguts..., és a dir, hi ha mocions de molt tipus, però el que vostès ens duen avui aquí no sé, sincerament, dins quin tipus l’he d’encasellar, o bé sí, ho sé: mocions per a “tirar-se floretes”. No és la primera vegada que ens traslladen “mocions” d’aquestes per a cantar les alabances del Govern Central que crec, sincerament que sobren. No volem entrar dins el moll de la qüestió, no volem entrar en polèmiques amb vostès, però per favor que el Senador Ramis no confongui la seva tasca de senador amb la de Regidor portaveu del PSOE  a Inca. No mescli una cosa amb l’altre per què no acabaríem mai. Els que treballem també dins altres institucions ens podríem passar el dia aportant mocions a Inca sobre la labor que realitzam a diari. Podríem parlar de les meravelles d’algunes àrees del Consell o del Govern i no acabaríem mai. Sincerament sr. Ramis, pens que aquesta moció avui i aquí sobre.

Des del BLOC ens abstindrem.

Podríem parlar de les empreses en Crisi, de la deslocalització, de la balança fiscal entre l’Estat central i la comunitat o de les escasses aportacions que l’Estat fa als municipis, de la manca d’imaginació a l’hora d’emprendre aquesta iniciativa unidireccional a obres i en canvi deixa de banda el teixit industrial que tant pateix ara mateix. Podríem parlar amb els sabaters que ens queden, amb la gent de l’empresa menorquina de kraft o amb els treballadors de can Buades sobre que troben d’aquestes inversions. Això no és sinó els menuts “la calderilla”, que un Estat poc imaginatiu inverteix en Balears, una terra maltractada pel Govern Central i que cada any, segon reconeix el mateix ministre d’economia Sr. Solbes, cedeix a Madrid 3 mil milions d’euros més del que reb. De tot això també en podríem parlar en aquesta moció. Motes gràcies per la seva atenció.

 

8.- Moció PSOE embarassos no desitjats i malalties transmissió sexual  (ANDREU CABALLERO).

 

9.- Mocions urgents.

- Moció BLOC pas vianants hospital Inca

 

10.- Precs i preguntes del BLOC (PSM-Alternativa):

 - ESCOLA DE LA BANDA DE MÚSICA:Pel que fa al projecte aprovat i publicat al BOIB   de 6 de gener de 09 en que el CIM els concedeix una subvenció de 13.395 €:

1.- Volem una còpia del projecte.

2.- Quan s’iniciaran les obres?

3.- Quina ser`la durada de les mateixes?

4.- On fan comptes que vagi a assajar la banda mentre durin les obres?

5.- Tenen previst avisar-los amb temps per què puguin efectuar el trasllat ocasionant les menors molèsties possibles?

6.- Deven cap subvenció a l’escola de música? En cas afirmatiu, quan fan comptes pagar-la?

-         Quan finalitza el conveni amb sanitat per a ocupar els baixos del casal de cultura? 

-         Pregam ens facin arribar una còpia d’un exemplar del llibre pagat per l’ajuntament sobre el pare Tomeu i quina quantitat d’exemplars es varen editar?

-         A l’indret on s’ha de situar el polígon, entre rotondes Sineu i Palma, hi ha moltes rates, demanem una campanya de desratització per part de l’ajuntament.

-         Demanem una millor senyalització del pas de vianants davant la banca Marc de la carretera de Selva. Trobam necessaria una acció puntual per a evitar que els cotxes aparcats llevin visibilitat per a veure en tot moment qui travessa el carrer. És un perill. Cal incloure-ho dins la reforma de la carretera de Selva. Per cert per a quan aquesta reforma?

-         Es va asfaltar la carretera de Lloseta però no s’han duit a terme cap acció per a millorar la seguretat. Reclamem un projecte també per aquesta zona.

-         Quan es va asfaltar la carretera es van tapar els sifons i ara quan plou s’inunda tota la zona.

-         Deixen aparcar damunt els cap de cantó amb el perill que això comporta per a tots els cotxes que han d’accedir a vies principals de circulació (Selva, Lloseta, gral. Luque). Demanem un canvi a la normativa

 -         RS'han de revisar els semàfors de la cantonada dels carrers gral. Luque/Joan d’Austria. Es posen verd per a cotxes i vianants simultàniament.

-         Volem còpia dels projectes enviats a Madrid pel tema del pla d’inversions així com els projectes del carrer de sant Bartomeu, carrer de l’aigua, pas vianants fins a l’hospital, plaça nova avinguda Alcúdia...

-         Demanem un control arqueològic de la zona del carrer de l’aigua en especial i de tota la zona del casc antic en general.

-         Què passarà amb les pedres que s’estan llevant del carrer de l’aigua?

-         Per cert, ja s’ha signat l’acord amb els veïnats d'aquesta zona tal i com va promete el Sr. Seguií que es fria?

-         Es cert que l’empresa constructora ja té comprats tots els materials que s’havien acordat en el projecte inicial? En cas afirmatiu quin profit en  trauran els veïnats de signar aquest acord?

-         Demanem conserges als centres de d’ensenyament bàsic públics d’inca, CP Ponent, CP Llevant, CP Inca.

-         Volem cridar l'atenció sobre els carrers a les fosques (zona carrer de son net) i que en m,illorin l'enllumenat.

-         Quina és la implicació de la majoria de govern en el dinar solidari que es va dur a terme a sa Creu?

 

 -        Pregam ens contestin les preguntes pendents de passats plenaris tot i la promesa que després de reis se’ns contestaria amb vuit dies.

·        Acta plenari octubre 08Els grups municipals retiren els precs i preguntes que tenien prevists a la vista de la durada de la sessió, si bé Sr. Rodríguez, del Bloc per Inca, manifesta que com a mínim els agradaria presentar-les per escrit i que se’ls contestin, ja que fa més de dos mesos que tenen preguntes per contestar. El Sr. Torres diu que es compromet a contestar les preguntes que formulin.

·        Acta plenari setembre 08

El Sr. Rodríguez demana quina és la partida econòmica que va aportar Mercadona al Mercat Cobert i els diferents pagaments que es feien.

 

Comenta el Sr. Batle que la Sra. Interventora és la que li pot dir tots els pagaments que s’han anat fent.

·        Acta plenari novembre 08  

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comentaris

Publica el teu comentari