Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

PLENARI DE L'AJUNTAMENT D'INCA MARÇ 09

antonirodriguez | 29 Març, 2009 16:15

Benvolguts amics blocaires,

Divendres passat hi va haver plenari a l'ajuntament d'Inca.

Aquí teniu  meu argumentari per si us interessa saber els temes que s'hi tractaren. 

ARGUMENTARI PLENARI 27 DE MARÇ DE 2009. 
 1. Aprovació de l’acta anterior.
(ANTONI)Res a dir. 
 1. Dació de compte.
(ANDREU) 
 1. Modificació de crèdit 3/2009.
(ANTONI) 

Amb aquesta modificació de crèdit de 22.082 € vostès el que fan és passar a una partida necessària  per contractar un treballador social llevant els doblers de la partida que havien previst per contractar un càrrec de confiança.

Des del Bloc per Inca sempre ens hem mostrat contraris a les modificacions de crèdit que al llarg del temps ens han presentat any rere any pel que demostren manca de rigor per part de l’equip de govern a l’hora d’elaborar els pressuposts.

Va ser al plenari del mes passat, que vostès ens presentaven la segona modificació de crèdit d’enguany per un valor de 2 milions d’€ i que faran elevar el deute per a 2009 per un total de gairebé 3 mil milions de pessetes, no oblidem que en duim una per mes, quan tan sols havien passat 20 dies de l’aprovació definitiva dels pressuposts de 2009. Però d’aquesta modificació en tindrem ocasió de parlar-ne al proper punt. Ara anem a parlar de la “magnífica” previsió que feren fa tan sols 3 mesos del pressupost d’enguany. Comentava el Sr. Ferrari que els del 2009 eren, entre d’altres adjectius, uns pressuposts socials. Res més lluny. I ara ho veim. Han passat tan sols 3 mesos i ja es veuen obligats a canviar la partida de Benestar Social, tan mal previsors que ara no poden treure la plaça a concurs i han d’externalitzar el servei del contracte, per què no varen ser previsors, per què el seu pressupost no era social ni ho serà després de l’aprovació d’avui.

Han passat 2 mesos de l’aprovació definitiva i ja han de tornar modificar els comptes, aquest cop per la partida de personal. Ara fan desaparèixer la figura d’un càrrec de confiança, un càrrec de confiança que provisionalment ocupà durant uns mesos una persona que ara forma part de l’equip de govern abans de ser nomenada regidora,  i ara se n’adonen que les necessitats reals són unes altres, que els serveis socials estan molt necessitats, que la cua de gent que espera els seus serveis s’està allargant massa, que els temps d’espera són immensos, que en lloc de contractar personal de confiança val més contractar un treballador social. Els aplaudim el fet. Diuen que rectificar és de savis. El que passa és que des de l’oposició ja els ho havíem advertit, ja els ho havíem retret que els pressuposts de 2009 estaven molt mancats, que no eren uns pressuposts tan socials com ens volien fer creure. Ara, no han passat dos mesos, el temps i els fets ens tornen donar la raó.

Moltes gràcies.

 1. Aprovació préstecs en el pressupost 2009 i a la modificació de crèdit 2/2009.
(ANTONI) Què podem afegir al que ja varem dir durant el passat plenari, quan vos`tes aprovaren aquest nou endeutament de gairebé 2 milions d’€? Cal repetir els nostres arguments? Sincerament creim que pel cas que ens fan val més no tornar-hi. Només recordar que aquests doblers els han de menester vostès per poder pagar extres i acabar obres com ara les del del Mercat cobert, que allò que no ens havia de costar res ja ha costat tant. Un projecte que tenia com a preu inicial de 6.293.939 € i el qual va patir una primera modificació de 807.905 € i una segona, segons acordat al Plenari de febrer passat en que l’equip de govern aprovà un préstec de 1.400.000 per a pagar despeses extres del Mercat Cobert. 770 mil € són per què l’empresa DRAGADOS abandoni l’obra. També haurem de pagar 550 mil € a l’empresa MELCHOR MASCARÓ que ha d’acabar les obres. Per pagar extres d’obres com ara el museu del calçat o l’escoleta Toninaina, i no deim que aquestes obres no siguin necessàries, deim que aquests doblers els utilitzen per pagar extres fruits d’una mala planificació inicial. Aquesta és la crítica. La seva mala planificació, una pèssima planificació que ha duit aquest ajuntament a haver de tornar endeutar-se en 2 milions més i que faran que el deute municipal arribi a la friolera de gairebé 3 mil milions de les antigues pessetes. I a això no es pot culpar només al mal finançament municipal. Aquí hi ha un malbaratament del doblers públics. Gairebé 18 milions d’€ són massa euros per què vostès aprovin un altre endeutament i tot quedi com si no haguera passat res.De les condicions dels bancs per a deixar els doblers a l’ajuntament, aquest segon capítol d’avui d’una sèrie de terror que n’hem de dir? Que durant la passada legislatura, quan podien tornar el deute, en unes millors condicions que les actuals, s’estimaren més congelar tornar la mota per així tenir més doblers per a gastar i ara ens cauen a damunt les conseqüències. Han endeutat i endeuten l’ajuntament de tal manera que faran falta algunes legislatures per a pagar la seva disbauxa econòmica.Evidentment el nostre vot en serà contrari.Moltes gràcies.

 

 1. Aprovar definitivament les bases reguladores de la convocatòria de subvencions pel foment del comerç.

(ANTONI)

Un cop finalitzat el període de presentació d’al·legacions per part dels particulars, de veure com han acceptat l’al·legació presentada pel BLOC  a Comissió d’Hisenda en la qual demanàvem que les dues zones diferenciades per vostès previstes es convertís en una sola zona ja que nosaltres trobaven que no s’havia de discriminar a cap comerç i que el repartiment dels doblers fos equitatiu i per a tots els mateix, cosa que s’aconsegueix havent-hi una sola zona, estem d’acord amb el que diu el Sr. Virgili respecte a la temporalització, que no és el mateix un comerç que du mig any amb les portes obertes que no els quatre anys que fa de duren les obres. Ens preocupa que sigui cert que falta negociació amb els afectats, com afirma el PSOE. Des del BLOC els demanem qu procurin esser justos, la gent es troba massa sensibilitzada per què vostès no ho siguin. Des del BLOC esperarem veure la materialització de les subvencions per a donar el nostre parer definitiu. Avui el nostre vot és d’abstenció.

 
 1. Dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda per aprovar la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic de l’escola infantil.
(ANDREU) 
 1. Dictamen de la Comissió informativa de cultura per iniciar l’expedient de declaració de filla adoptiva la Sra. Severa Madariaga.

(ANTONI)

 

Durant la celebració del consell Municipal de Cultura i la comissió municipal de cultura ja explicaren el nostre vot, el qual no pot ser altre cosa que favorable envers iniciar l’expedient de declaració com a filla adoptiva d’Inca de la Sra. Severa de Madariaga. Estem totalment d’acord i hem de reconèixer que ha estat gràcies a l’excel·lent feina d’investigació pasada i present entorn a la figura de la Sra. Severa realitzada pel cronista oficial d’Inca D. Gabriel Pieras que va ser qui la ens va donar a conèixer. Per part del BLOC PER INCA res a objectar i molts contents que a la fi una dona hagi estat anomenada per a tal fi. És de justícia i com a tal fet ho reconeixem.

Moltes gràcies.

 
 1. Dictamen de la Comissió informativa de cultura  per a iniciar la modificació del reglament de protocol, honors, distincions i premis.

(ANTONI)

 

Des del BLOC sentim en certa manera que a tant poc temps d’haver estat aprovat per unanimitat el reglament d’honors i distincions de la nostra ciutat ara ens haguem trobat amb un cas que no havíem estat capaços de preveure. Ja hem dit abans que rectificar és de savis i esperem que amb la modificació que es proposa avui haguem pogut ara si cobrir tots els casos possibles i que aquest reglament serveixi per a tenir en compte, i per un termini llarg, les necessitats, en l’aspecte d’honors i distincions, de la nostra ciutat.

 

 1. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura referent a la convocatòria de premis Dijous Bo 2009.

(ANTONI)

 

Aquesta proposta recull les aportacions que durant les diferents reunions preparatòries i informatives hem anat aportant. Pensem que aquesta és la bona manera de governar. Ésser capaços d’arribar al consens abans de la discussió definitiva. No sempre és possible i quan ho és ens hem d’alegrar. Enhorabona a tots.

 
 1. Dictamen de la Comissió informativa d’urbanisme per aprovar l’adjudicació de les obres del mercat cobert.
(ANDREU) 
 1. Dictamen de la comissió informativa d’urbanisme per aprovar els convenis adients per l’ampliació del col·legi Ponent.
(ANDREU) 
 1. Dictamen comissió informativa d’urbanisme per aprovar inicialment el reglament del Consell municipal d’urbanisme i Medi Ambient.

(ANTONI)

Ja explicarem la nostra postura al respecte quan presentarem la moció i ens hi manifestem a favor i ens alegrem que una iniciativa que duguérem fa poc a plenari com a una iniciativa del BLOC ara es converteixi en un projecte per a l’ajuntament. Avui posem les bases per al diàleg a l’àrea d’urbanisme i medi ambient. Pens que tots ens hem de felicitar.

 
 1. Dictamen de la comissió informativa d’urbanisme per iniciar la modificació de l’ordenança municipal d’animals de companyia.
(ANDREU) 

14.- Moció Bloc per Inca per un finançament autonòmic digne.

(ANTONI)

Llegir la Moció.

Assumpte: Per un finançament autonòmic digne 

Antoni Rodríguez i Mir en nom del grup municipal del Bloc per Inca (PSM-Alternativa) presenta a la consideració del Ple, la següent

 M O C I Ó 

Les Illes Balears tenen un dèficit de finançament inacceptable, des dels inicis de l’autogovern, que repercuteix molt negativament en la qualitat dels serveis públics: sanitat, educació, transport públic, serveis socials... i amb la competitivitat de la nostra activitat econòmica. Som els qui més doblers aportam a l’Estat, i els qui tenim els serveis públics més deficients.

 

En aquests moments s’està negociant el nou model de finançament, que ha de substituir l’aprovat pel Govern Aznar l’any 2001 i que ha mantingut talment el President Rodríguez Zapatero: és l’ocasió de capgirar aquesta situació intolerable.

 

És un escàndol (sense parió a tota Europa), que la diferència entre allò que aportam a l’Estat i allò que en rebem superi el 10% del PIB (fins a un 14%-15% segons el mètode de càlcul) o que el finançament autonòmic per càpita sigui a les Illes Balears més de 20 punts inferior a la mitjana estatal.

 

A més, amb el nou model, l’Estat ha d’assumir que les competències que nodreixen l’Estat del Benestar són exercides bàsicament per les Comunitats Autònomes, i per tant se’ls ha de garantir prou recursos per cobrir aquesta funció essencial.

 

Per tot això, el Ple de l’ajuntament d’Inca adopta els següents

 A C O R D S 

Primer.- Exigir al Govern de l’Estat que el nou finançament situï les Illes Balears, com a mínim, en la mitjana de la despesa per càpita i permeti dur a terme dignament els serveis públics autonòmics.

 

Segon.- Instar el Govern de les Illes Balears i als diputats i senadors illencs a les Corts Generals que no admetin un sistema que no faci justícia a les Illes Balears.

 Grup municipal del Bloc per IncaInca, 20 de març de 2007. 

Recentment s'ha reunit la Plataforma Cívica per a la Millora del finançament, una plataforma formada per una quarentena d'entitats onhi trobem sindicats, associacions turístiques, col·legis professionals i patronals. Ha reclamat una reforma del sistema de finançament autonòmic.

Aquesta Plataforma reclama una frquilla que oscila entre els 300 i 600 milions d'€ anuals adicionals. Segons ells, el Govern Balear no en pot acceptar menys de 300 milions.

Recordar que : Balears és la comunitat pitjor finançada, aporta un 32 € més de la mitjana i reb un 21 € menys que la resta d'autonomies. Les Illes s'han de situar en la mitjana del finançament estatal. El finançament europe no és millor: Balear reb 15 € per habitant mentre les Canàries en reben 71.

és per tot això senyors que els deman el seu vot a favor. 

 

 
 1. Moció PSOE per a la creació de la figura del DEFENSOR DEL CIUTADÀ.

(ANTONI)

 “Des del BLOC PER INCA propugnem la modernització, ordenació i rendibilització dels recursos de l’administració municipal dotant correctament el personal i els serveis municipals de les necessitats no cobertes fins avui, possibilitant l’accés als ensenyaments més necessaris per a la formació contínua i donant entrada de manera prioritària a les noves tecnologies, posant-les al servei de l’administració municipal i dels ciutadans i ciutadanes d’Inca.                                             De cara a l’administrat, des del govern municipal ens comprometem a crear el Defensor del Ciutadà, una figura inspirada en el "Síndic de Greuges" la feina del qual consistirà a defensar els drets que tenen els ciutadans dins l’àmbit local i intervenir quan es consideri que l’administració municipal n’ha vulnerat algun.”

Aquesta és la nostra proposta del programa electoral de les eleccions municipals de 2007. Amb aquest enunciat evidentment no podem fer altre cosa que donar suport a la seva proposta.

El que els demanem, però, és que la reglamentació sobre la figura del DEFENSOR  DEL CIUTADÀ, que ocupa bona part de la moció, s’abstregui de la mateixa o sigui sols una declaració d’intencions,i sigui un reglament a part i que es discuteixi abans entre tots els grups municipals en una comissió, l’adequada, i acabem de perfilar-ho entre tots, a més de treure-ho a informació pública per que la ciutadania pugui aportar-ne el seu parer, i s’aprovi definitivament en aquesta sala. Així és, al nostre entendre, com s’han de fer les coses. És així com, no ens cab cap dubte, que vostès voldran fer les coses.

 
 1. Moció PSOE per celebrar el 30 aniversari de les eleccions municipals del 3 d’abril de 1979.

(ANDREU)

 
 1. Mocions urgents.
  • Moció PP Cas Cavallistes.

(ANDREU)

 
 1. Precs i preguntes.

Lliuram al secretari dues preguntes  pendents de resposta de l’anterior plenari i que amb data dia 13 de març donarem d’entrada pel registre amb els números 5084 i 5092.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comentaris

Publica el teu comentari