Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

AL·LEGACIONS D'INCA AL PLA DE CARRETERES

antonirodriguez | 02 Abril, 2009 15:59

Avui hem fet una roda depremsa per a presentar les al·legacions que com a grup municipal hem presentat al PLA DE CARRETERES.

A L . L E G A C I O NS

 PRIMERA. RONDA NORD D’INCA. La ronda nord d’Inca, per a la qual és suficient una previsió de dos carrils, hauria de figurar de forma prioritària  en la primera fase de les actuacions previstes. La ronda nord d’Inca ha de sortir per darrera les Cases de Can López i ha de preveure pantalles entre el casc urbà i la carretera per tal de minimitzar l’impacte visual i acústic. 

SEGONA. ACCÈS AL PUIG DE SANTA MAGDALENA La xarxa local i rural s’ha de limitar bàsicament a les carreteres que transcorren per un sol terme municipal i donen servei a la població d’aquell municipi, tal i com preveu la llei de carreteres. En aquest sentit, la importància del trànsit d’algunes carreteres, que ara tenen la consideració de locals, recomana que siguin assumides pel Consell. Per exemple, alguns dels accessos a ermites d’interès illenc, com ara el puig de Santa Magdalena. Aquesta carretera hauria de formar part de la xarxa secundària. En qualsevol cas, el govern s’ha de comprometre en el manteniment de la dita xarxa pel seu interès supralocal. Per tot això 

DEMANA

 PRIMER.- Que es revisin els termes del Pla Director Sectorial de Carreteres per tal de recollir el contingut de les al·legacions presentades en aquest document i s’elabori un document refós del PDSC que incorpori les modificacions oportunes al text i als plànols.

SEGON.- Que, en qualsevol cas, se’ns doni contesta motivada de cada una de les al·legacions presentades.

Si voleu més informació ens podeu cridar al nostre mòvil o posar-vos en contacte a través del bloc.

Gràcies a tots pel vostre interés.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comentaris

Publica el teu comentari