Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

Pressuposts d'Inca 2011. Una Ruleta Russa per al proxim equip de govern.

antonirodriguez | 23 Desembre, 2010 19:40

Avui l'equip de govern popular a l'ajuntament d'Inca ha aprovat els seus pressuposts per a 2011. Aqui teniu el nostre argumentari del per què hi hem votat en contra.

Un altre any, el darrer de la legislatura, un altre pressupost, el darrer d’aquest equip de govern. Un equip de govern totalment amortitzat i un pressupost amb el qual haurà de malavejar l’equip de govern que resulti de les urnes del proper mes de maig.

Per a nosaltres, per al PSM, els pressuposts de 2011 que avui ens presenten ens mereixen la mateixa credibilitat que les seves enquestes. És a dir: Zero. Zero pepero.

Aquests pressuposts no són altre cosa que una posada en escena de la incapacitat d’aquests equip de govern de saber gestionar un pressupost municipal. Ho hem pogut veure fa un moment amb l’escenificació desenfocada que ens ha fet el Sr. Ferrrari. El que, més que demanar-li, li exigim Sr. Torres, és que davant els dubtes generats fins ara, la gestió d’aquests pressuposts es faci amb una MÀXIMA TRANSPARÈNCIA.

Per què deim això? Per què aquests pressuposts són de tot menys el reflex del que passarà, com a mínim fins al maig de l’any que ve, pel que fa a la despesa pública d’aquest ajuntament.

D’entrada podem afirmar que per trobar uns números semblants als que avui ens duen a aprovació hem de retrocedir fins a 2006. No sé si es recorden però durant el debat dels pressuposts de l’any passat ja fèiem referència a aquest any quan dèiem: “Després de veure els números que avui ens presenten i pegant una ullada als pressuposts dels darrers 5 anys i podem afirmar que  hi ha hagut un increment pressupostari de 10 milions d’€, el que significa un 50% d’increment del mateix respecte al 2006.

Aquell any de 2006 l’equip de govern ens presentava uns pressuposts de 23.591.531’59 d’€. Uns pressuposts molt semblant pel que fa a la xifra final als d’enguany que és de 23.820.308 d’€. Molts semblants en les grans  xifres. Sí, però que passa si aprofundim una mica en els mateixos? Idò veim que l’equip de govern d’aquell any destinava 589 mil € a pagar Deute Públic. En canvi vostès es veuen obligats a pagar-ne 2’25 milions d’€, o el que és el mateix: un 381% més que el 2006. Per altra banda també, si miram els impostos directes, podem veure com aquell any es feia comptes recaptar uns 6’1 milions d’€, mentre que per a aquest exercici vostès preveuen recaptar 11 milions d’€ pel mateix concepte. O el que és el mateix: un 178 % més.

És, al nostre parer, en aquestes dues xifres on es troba la clau de la seva gestió. En 5 anys s’han vist obligats a pagar un 381% més de deute, per la qual cosa han apujat en aquest mateix període un 178 % la recaptació dels impostos directes. Aquells impostos que paguen tots el inquers i que vostès afirmen per pa i per sal no haver apujat de cap manera.

També l’any passat ja dèiem quan parlàvem de l’increment d’aquests milions d’€: “Es evident que aquest increment no és obra de l’esperit Sant, aquest increment significa que en aquest període de temps han pujat els ingressos per inversions, però també la pressió fiscal i evidentment l’endeutament municipal”

Així podem tornar dir, sense cap por a equivocar-nos i per resumir els darrers 5 anys de govern del PP a Inca, que el resultat final d’aquests anys és: més deute i més impostos, i tot per poder-nos mantenir en els números de fa 5 anys.

A part d’això però, ens trobem que la majoria de les partides retrocedeixen 5 anys i es posen als valors de 2006 pel que fa a les quantitats que diuen que es gastaran. Es clar, si s’han de gastar més de 2 milions per pagar deute aquests són doblers que no tenen per a despesa corrent i per poder incrementar les diferents partides.

I a partir d’aquí la filosofia de tot el pressupost ja trontolla. I és que, tot i la seva afirmació de que fan comptes dur a terme l’execució dels pressuposts  amb “austeritat, retall en la despesa corrent i congelació impositiva”, resulta que tot es resumeix en que són uns pressuposts poc creïbles.

Per què deim que són uns pressuposts poc creïbles? En que ens basem per afirmar tal cosa? Molt senzill: en l’experiència de tots aquests anys darrers en que vostès han governat la ciutat. En la quantitat de modificacions de crèdit que ens duen cada any a aprovació del ple (10 enguany) i per què resulta que d’aquest pressupost vostès enguany ja n’han gastat una part, una gran part.

Una gran part amb els extrajudicials. No fa gaire ens varen dur a aprovació 500 mil euros en factures extrajudicials a les quals  hi hem de sumar 1’5 milions aprovats el passat mes de març. 2 milions de despeses de l’any passat, que superaven les de l’any anterior tot i que vostès havien assegurat que això no passaria, i que vostès han hagut de pagar amb els doblers d’enguany. I ara ens volen fer creure que per pagar els extrajudicials de 2010 no hauran de menester doblers de 2011? I si gastam els pocs doblers que tenim per a 2011 amb els pressupost de 2010 que gastarem el 2011? Cal recordar l’afirmació del Sr. Rafel Torres quan entrà a governar el passat mes de juny? “No faig comptes eliminar els extrajudicials”. Idò no importa dir res més.

I és que amb aquesta dinàmica vostè Sr. Torres ha convertit els pressuposts de l’ajuntament d’Inca en una Ruleta Russa per a qui entri a governar la propera legislatura.

Si em permet, i ja per anar acabant, només dues puntualitzacions molt concretes als números que ens presenten:Volem cridar l’atenció sobre l’elevat cost de la neteja viària i la privatització del servei amb la conseqüent baixada de la partida de personal degut a l’externalització del servei. Ens sembla un escàndol el que han fet amb aquest servei fermant la cessió a la gestió per 10 anys a una empresa privada i que ens ha de costar 950 mil € més el cost que suposa haver de tenir 5 persones donant un altre servei diferent al que havien de donar quan varen ser contractats.

Això per una banda i per l’altre l’ incompliment de la paraula donada pel batlle el dia de la seva investidura quan ens va voler fer creure a tota la ciutadania que reduiria els càrrecs de confiança, quan l’únic que va fer va ser una remodelació de l’equip de govern. I és que ara, a la primera oportunitat que se li presenta i amb els primers pressuposts que vostè aprovarà, torna a posar un càrrec de confiança nou a la plantilla per a 2011. Tot per a cobrir la plaça de Gerent del Museu. Aquest lloc de feina hauria d’haver sortit a concurs i haver-se previst dins la plantilla de 2010 per així poder treure la plaça de Director-Gerent i amb un perfil molt especialitzat. Un museu al qual, dit sigui de passada, no se li pot anomenar ni museu per que no compte amb el projecte “museogràfic” preceptiu (hem de recordar que vostès l’encarregaren a un altre càrrec de confiança i que va resultar un gran fiasco, un fiasco tan gran que han hagut de tornar part d’una subvenció rebuda del Govern Balear per l’incompliment de finalitzar la feina) ni amb altres requisits que marca la llei de museus de les Illes Balears (fons rellevant sobre la matèria a la qual se dedica, inventari, etc etc...).

Per no parlar de la seva falta de compromís amb les propostes de caire econòmic que hem fet des del PSM i que aquest plenari ha aprovat per unanimitat.  Parlam de la moció aprovada per establir una taxa pels caixers automàtics que es troben situats a la via pública. Han passat els mesos i vostès han passat de dur-ho endavant. No se si per menfotisme i o per no perjudicar a la banca.

Això és tot de moment però ja els hi podem avançar que aquests pressuposts tampoc contaran amb el nostre vist i plau, sobretot per què a vostès no els ha interessat en cap moment que així fos. 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comentaris

Publica el teu comentari